Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Στο ΦΕΚ Α΄ 254/2020 ο Ν. 4763/2020 με τις αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 254/2020 ο Νόμος 4763/2020 ''Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις'
'.


Υπενθυμίζεται ότι με το νέο νόμο αναδιαμορφώνεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Επίσης, ψηφίστηκαν ρυθμίσεις που αφορούν τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου