Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Νομοθετική ρύθμιση για επανεγγραφή των πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011, που είχαν διαγραφεί από το αρχικό τμήμα επιτυχίας

altΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι στο Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) που ψηφίστηκε, συμπεριλαμβάνεται διάταξη που αφορά τους πολυτέκνους – επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, οι οποίοι αν και επέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διαγράφηκαν από αυτό, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του τότε ισχύοντος νόμου.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου : «Όσοι μαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. από τα οποία όμως διεγράφησαν, διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα αίτησης επανεγγραφής στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μόνο οι υποψήφιοι που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και στη συνέχεια διεγράφησαν από τις σχολές ή τα τμήματα επιτυχίας τους, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια της εν λόγω ειδικής περίπτωσης σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν, καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, μέχρι και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 στις γραμματείες των σχολών ή των τμημάτων που εισήχθησαν αρχικά το 2011 και στη συνέχεια διεγράφησαν από αυτά, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση-Δήλωση επιθυμίας επανεγγραφής (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 1).
- Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου (σχολικού έτους 2010-2011).
- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ.
- Υπεύθυνη Δήλωση (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 2) στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς επανεγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα.
- Φωτοτυπία ταυτότητας.

Για τα δύο Υποδείγματα πατήστε εδώ.

Δείτε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Χρήσιμες ερωτoαπαντήσεις 

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, για την παρουσίαση του Σχεδίου «Αθηνά», για την Ανασυγκρότηση του Χάρτη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.

Ο υπουργός Παιδείας παρουσίασε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο « Αθηνά» - Ενα Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο και ένα Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό ΙδρυμαΈνα «ομοσπονδιακό» πανεπιστήμιο θα λειτουργεί στην Αθήνα στο οποίο θα υπάγονται διοικητικά όλα τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της «Αθηνάς» που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Το πανεπιστήμιο αυτό θα διοικείται και θα ελέγχεται από ένα Δ.Σ, ενώ οι νυν αρχές (πρυτανικές Ίδρυμα Συμβούλια) δεν καταργούνται αλλά θα λειτουργούν κανονικά. Σε αυτό το Ομόσπονδο Ιδρυμα που θα ονομασθεί «Αδαμάντιος Κοραής», εντάσσονται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Γεωπονική Σχολή, το Πάντειο και Χαροκόπειο. Το κοινό Δ.Σ θα κάνει τον «στρατηγικό» σχεδιασμό του Ομόσπονδου Πανεπιστημίου.
Παράλληλα δημιουργείται Ομόσπονδο Τεχνολογικό Ίδρυμα στην Αθηνά στο οποίο υπάγονται τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και η ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Παράλληλα αναβαθμίζεται το Διεθνές πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το οποίο θα συνδεθεί με πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία λειτουργούν έδρες ελληνικών σπουδών. 
Τα πανεπιστήμια της Περιφέρειας με διοικούσες επιτροπές ή λιγότερα από τέσσερα τμήματα, απορροφώνται από αλλά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος κόβεται «στα δύο»: τα μισά τμήματά του (της Λαμίας) εντάσσονται στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ ένα τμήμα απορροφάται από το Πάντειο. Το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ δύο τμήματά του μεταφέρονται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Το πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας απορροφάται από το πανεπιστήμιο Πατρών.
Ο υπουργός Παιδείας είπε ότι σε όλες τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μεταφέρεται στα «μητρικά» Ιδρύματα.
Οι φοιτητές τους θα πάρουν το πτυχίο τους από το νέο Ίδρυμα στο οποίο θα ενταχθεί το τμήμα τους, ενώ αν χρειαστεί θα «μετακομίσουν» για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Συνολικά 97 τμήματα σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ συγχωνεύονται ή απορροφώνται (δηλαδή δεν θα δέχονται στο μέλλον εισακτέους), καθώς είχαν χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος ή δεν είχαν καν μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Από 63 οι πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστήμια μειώνονται στις 51.

Αύξηση - μείωση εισακτέων 
Αύξηση εισακτέων στα ΑΕΙ και μείωση στα ΤΕΙ. Συγκεκριμένα στα ΑΕΙ προβλέπεται αύξηση στις θετικές επιστήμες, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και τα Οικονομικά και μείωση μόνο στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές επιστήμες). Δραματική μείωση στα ΤΕΙ, ειδικά στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τεχνολογικά Πληροφορικής, Μηχανικοί κ.λ.π.). Σε αυτά τα τμήματα οι εισακτέοι από 4.500 μειώνονται σε 2.000. Συνολικά η μείωση δεν θα ξεπεράσει το 4%. Στις ανθρωπιστικές σπουδές, πανελλαδικά, η μείωση των εισακτέων ανέρχεται στους 1300.
«Εντάσσουμε όλα τα τμήματα σε σχολές, προχωράμε σε συγχωνεύσεις τμημάτων, αλλά και Ιδρύματα με διοικούσες επιτροπές η λιγότερα από τέσσερα τμήματα» είπε ο υπουργός Παιδείας, παρουσιάζοντας το σχέδιο «Αθηνά».
«Από την πρώτη στιγμή βάλαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε την εφαρμογή ενός νόμου που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία.
Τα νέα ΔΣ έδωσαν μια ψήφο εμπιστοσύνης στα Ιδρύματά μας. Σ αυτό το ψηφιδωτό τη ανώτερης εκπαίδευσης θα κάνουμε σήμερα το επόμενο βήμα για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες της», είπε.
«Τα τελευταία 25 χρόνια αναπτύχθηκε χάρτης στην ανωτάτη εκπαίδευση που δεν υπάκουε σε αναπτυξιακά κριτήρια, υπήρχε κατακερματισμός γνωστικών αντικειμένων, εξήγαγε άνεργους.
Κάθε κρίση ενέχει κίνδυνους, αλλά δίνει και ευκαιρίες. Η χώρα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, δεν έχουμε πολυτέλεια χρόνου, παρόλα αυτά ακολουθήσαμε πολιτική διαλόγου με όλους εμπλεκόμενους φορείς. Εκθέσαμε κριτήρια και κανόνες στα κόμματα. Καταθέτουμε το νομοσχέδιο, αλλά ο διάλογος συνεχίζεται. Θα το στείλουμε στην ακαδημαϊκοί κοινότητα. Είναι μια εθνική υπόθεση, πρέπει να γίνει συζήτηση ουσίας χωρίς περιχαράκωση από κομματικές ιδιότητες. Στόχοι μας η ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας παιδείας, η αναβάθμιση πανεπιστημίων και τη σύνδεση με αναπτυξιακό χάρτη. Η γνώση βέβαια είναι πολύ περισσότερα, αλλά δεν μπορεί και να αποκοπεί από ανάπτυξη και κοινωνία. Απευθυνόμαστε στους φοιτητές μας, την ελληνική οικογένεια, τις τοπικές κοινωνίες, τους παραγωγικούς φορείς», τόνισε ο υπουργός.

ΒΗΜΑ

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Δείτε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ''Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις''. Το ΦΕΚ με τον συγκεκριμένο νόμο 4115/2013 έχει ημερομηνία έκδοσης 30/1/2013, (ΦΕΚ 24 Α΄/30-1-2013).

Δεν επανέρχεται η βάση του 10 - Παρουσιάζεται το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Δεν επανέρχεται επί του παρόντος η βάση του δέκα για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Με το δεδομένο ότι στο θέμα αυτό δεν έχει υπάρξει απόλυτη συμφωνία στα κόμματα της συγκυβέρνησης, η πρόταση της επαναφοράς της βάσης του δέκα μένει «πίσω» προς το παρόν.
Την Πέμπτη 31/1/2013 ο υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ που θα αναμορφώσει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται με μεγάλη αγωνία από τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθώς θα κληθούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικά δελτία με τις αλλαγές που θα προκύψουν.
Παράλληλα και όπως όλα δείχνουν με τις συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις τμημάτων στην ανώτατη εκπαίδευση, φέτος θα έχουμε μείωση στον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανάλογα βέβαια και με την μείωση των τμημάτων που τελικά θα ανακοινωθούν.


Την Πέμπτη 31/1 ανακοινώνεται το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος θα παρουσιάσει αύριο σε συνέντευξη τύπου το σχέδιο ΑΘΗΝΑ που στοχεύει στην αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Να σημειώσουμε ότι ο υπουργός έχει ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αλλά και με πολιτικούς αρχηγούς, κυβερνητικούς και αντιπολιτευόμενους, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συναίνεση.
Το σχέδιο, μετά την ανακοίνωσή του, θα αποσταλεί στην ΑΔΙΠ και σε όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και θα τεθεί σε τελικό στάδιο διαβούλευσης, για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ, για τις Μετεγγραφές των φοιτητών / Ο εμπαιγμός συνεχίζεται...

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δυστυχώς η αδιαφορία της πολιτείας για τις πολύτεκνες οικογένειες και από το υπουργείο Παιδείας συνεχίζεται και δεν έχει τελειωμό. Έγινε πολύ συζήτηση αυτές τις μέρες στη Βουλή, για τις επιπτώσεις της δεινής οικονομικής κρίσεως στις πολύτεκνες οικογένειες, που αδυνατούν να συντηρούν δύο και τρία σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αλλά και τις αδικίες που υπέστησαν τα παιδιά τους από την διώκτρια αυτών, την κ. Διαμαντοπούλου… Δυστυχώς όμως, διαπιστώνουμε ότι ήταν μόνο κουβέντα, ο εμπαιγμός συνεχίζεται, οι πολύτεκνοι φοιτητές του 2012, είναι εκτός της τροπολογίας των μετεγγραφών! Η αντιπολυτεκνική τακτική που ξεκίνησε η προηγούμενη υπουργός συνεχίζεται ακόμη και σήμερα και μάλιστα με μεγαλύτερη σφοδρότητα...

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το δελτίο τύπου.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Πιστοποίηση αναπηρίας για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2013

altΑπό το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοινώνεται ότι εστάλησαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/exams δύο (2) εγκύκλιοι σχετικές με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2013.

Συγκεκριμένα:

Α. Με την Φ.251/4788/Β6/14-1-2013/ΑΔΑ:ΒΕΦΝ9-ΟΚΣ εγκύκλιο καλούνται οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση εισακτέων επειδή έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί, ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ αποκλειστικά ως 28-2-2013 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας των οικείων τους. Το πιστοποιητικό αυτό θα το καταθέσουν στο Λύκειό τους πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για να ενταχθούν στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων. Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Β. Με την Φ.151/6682/Β6/17-1-2013/ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ εγκύκλιο καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από i) μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) ή ii) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και λόγω της πάθησής τους ανήκουν στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση σε ΚΕΠΑ αποκλειστικά ως 28-2-2013 για να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας των ιδίων.

Το πιστοποιητικό αυτό θα το καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς επιτροπές ορισμένων νοσοκομείων που θα λειτουργήσουν περί τα τέλη Φεβρουαρίου, οι οποίες θα γνωματεύσουν την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις. Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Το panelladikes24 είχε δημοσιεύσει τις συγκεκριμένες εγκυκλίους σε προηγούμενες αναρτήσεις κατά την ημερομηνία έκδοσής τους.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013


Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Κ. Αρβανιτόπουλος: Εθνική υπόθεση η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη

Συνέχεις συζητήσεις για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ
Μετά τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. Φώτη Κουβέλη, προκειμένου να τον ενημερώσει για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που αφορά τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Η συνάντηση που έγινε στη Βουλή διήρκησε πάνω από μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Ο κ. Κουβέλης εξέφρασε τη συμφωνία του, τόσο για τις αρχές που διέπουν το σχέδιο, όσο και για την αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμογής του. 
Ο υπουργός Παιδείας συναντήθηκε αργά το απόγευμα και με τον έτερο κυβερνητικό εταίρο Βαγγέλη Βενιζέλο για να του παρουσιάσει το σχέδιο της χωροταξικής αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο υπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας είναι εθνική υπόθεση ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ζητήσει να παρουσιάσει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα καθώς και σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, πριν την παρουσίασή του και την υποβολή του σε δημόσια διαβούλευση.

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας - Δείτε το τελικό κείμενο

Η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» έγινε χθες, Τρίτη 22/1/2013, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 34 -  Θέµατα Α.Ε.Ι (μετεγγραφές φοιτητών, εισαγωγή στις σχολές Αστυνομίας).

Άρθρο 35 -  Αναγνώριση µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Άρθρο 38 -  Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών.

Άρθρο 47 - Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, επιτυχόντες το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαγραφέντες από αυτά.


Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Στην τελική ευθεία το σχέδιο «Αθηνά»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι γνωστό ως σχέδιο «Αθηνά».
Σήμερα, ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άναψε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει στον εξορθολογισμό τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα σχέδιο που εάν επιτύχει θεωρείται ότι θα είναι προς όφελος των ίδιων των ιδρυμάτων αλλά και της ανάπτυξης της χώρας.
Ο υπουργός Παιδείας αναμένεται να συναντήσει αύριο, στις 2 το μεσημέρι στη Βουλή, τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, για να του παρουσιάσει το σχέδιο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα συναντηθεί και με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να περικοπούν ή να συγχωνευθούν τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ή τμήματα που έχουν ελάχιστο προσωπικό, ή ελάχιστους φοιτητές, όχι όμως και τμήματα που λειτουργούν με εκατοντάδες φοιτητές και επάρκεια.

ΑΠΕ - ΑΜΠ

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Η επιστροφή των προνομίων στους αθλητές, μόνο οφέλη για την αθλητισμό και την νεολαία μπορεί να επιφέρει

HOCMε αφορμή την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Νομοσχεδίου για τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία για πολλά χρόνια εργάσθηκε για την επαναφορά των κινήτρων, θέλει να ευχαριστήσει θερμά την Πολιτεία, τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Ιωαννίδη, για τις σημαντικότατες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες μόνο οφέλη θα έχουν για την αθλητική νεολαία της χώρας μας και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.

Η επιστροφή των προνομίων και η, σε πολλές περιπτώσεις, ενίσχυσή τους σε σχέση με το παρελθόν, θα βοηθήσει σημαντικά τους νέους αθλητές και αθλήτριες στην επίπονη προσπάθειά τους, ιδιαίτερα μάλιστα στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή χαιρετίζει με πραγματική χαρά την παραπάνω εξέλιξη, με την ικανοποίηση ότι συνέβαλε σε μια προσπάθεια πραγματικά σημαντική για το μέλλον των αθλητών μας.

Δείτε επίσης:

«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
Οι επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών περιλαμβάνονται στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που έγινε δεκτό από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Πώς θα γίνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών

Το νέο καθεστώς για τις μετεγγραφές των φοιτητών που προώθησε το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζεται υπό τη μορφή 18 ερωτήσεων απαντήσεων που δίνουν όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους και τις οικογένειές τους.

Πατήστε εδώ να δείτε τη συνέχεια. Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις


Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ενημερώνει σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για την υπαγωγή υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Δεκτή η τροπολογία για εισαγωγή ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές

Ο υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας έκανε δεκτή την τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Ν.Δ. κ. Δημήτριος Κυριαζίδης και που στήριξαν άλλοι 34 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το πρόβλημα της μη εισαγωγής ιδιωτών υποψηφίων σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη που είχε αποφασιστεί με ΚΥΑ.

Σύμφωνα με αυτή: «Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016».

Η συγκεκριμένη τροπολογία δίνει ανάσα σε όσους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιθυμούν να δηλώσουν τις συγκεκριμένες σχολές στο μηχανογραφικό τους δελτίο και οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι όλο και περισσότεροι.

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροπολογία όπως κατατέθηκε από τους βουλευτές.

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Δεκτό κατά πλειψηφεία το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Νέα εισοδηματικά κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών

Tο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων. 

Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.

Μετεγγραφές φοιτητών
Σε αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές φοιτητών προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προσδιορίζοντας το σχετικό ποσό στα 7.500 ευρώ από 6.000 ευρώ (ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογενείας του) που ήταν αρχικά.
Επίσης, για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (τυφλοί, νεφροπαθείς, με αναπηρία άνω του 67% κ.ά.) ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του 2012, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν από 12.000 που προβλεπόταν αρχικά.
Επίσης ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα.