Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Η Ρεπούση κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την καθυστέρηση στη δημοσίευση ονομάτων μαθητών επιτυχόντων σε ΑΕΙ με διάκριση σε αθλήματα

Η βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. Μαρία Ρεπούση κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, σχετικά με την καθυστέρηση της δημοσίευσης των ονομάτων μαθητών επιτυχόντων σε ΑΕΙ με διάκριση σε αθλήματα

Διαβάστε το κείμενο της ερώτησης:
Κύριε Υπουργέ,
Με τον νόμο 4115/13 και συγκεκριμένα με το άρθρο 39 κανονίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ μαθητών που πέτυχαν αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αγωνίσματα. Ποιο συγκεκριμένα, όσοι μαθητές έχουν πετύχει διακρίσεις σε κάποιο άθλημα ανάλογα με τη διάκριση και τη διοργάνωση στην οποία έχουν επιτύχει δικαιούνται εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, είτε χωρίς εξετάσεις, είτε σε ποσοστό επί των θέσεων των εισακτέων λαμβάνοντας μια προσαύξηση στα μόρια τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθούν ως προς την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο οποίος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να εκδοθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις.
Βρισκόμαστε όμως ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου και ακόμα εκκρεμεί η ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασία.
Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να δημιουργούνται προβλήματα στους επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθητές και τις οικογένειές τους καθώς δεν γνωρίζουν ακόμα σε ποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ έχουν επιτύχει τελικά, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια στα οποία είχαν εισαχθεί χωρίς την προσαύξηση των μορίων. 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
- Για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση του τελικού πίνακα με τους επιτυχόντες αθλητές; 
- Πότε θα προβεί στην δημοσιοποίησή του, προκειμένου να λάβει τέλος η αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους;
Η ερωτώσα βουλευτής
Μαρία Ρεπούση

Δείτε επίσης:  Αναφορά της κ. Σακοράφα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού για τα αποτελέσματα εισαγωγής σε ΑΕΙ αθλητών με διακρίσεις.


Παράταση της περιόδου παροχής μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νεοεισαχθέντες το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στα Α.Ε.Ι. με τη Βεβαίωση Εγγραφής ή τη Βεβαίωση Επιτυχίας

ypdvmth thumb other250 0Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των νεοεισαχθέντων το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παρατείνεται έως και τις 31 Ιανουαρίου 2014 η περίοδος καταβολής μειωμένου εισιτηρίου με την επίδειξη κατά περίπτωση της Βεβαίωσης Εγγραφής ή της Βεβαίωσης Επιτυχίας τους καθώς και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους και έκδοσης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, η Βεβαίωση Επιτυχίας χορηγείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οποία υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησης ή εξέτασης των επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Παράταση για υποβολή αίτησεων

ypdvmth thumb other250 0Κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση μεταφοράς θέσης εντός της αρχικώς ορισθείσας προθεσμίας, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων μέσω της ιστοσελίδας http://solon.it.minedu.gov.gr.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και λήγει την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε:

α) με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄και Ομάδας Β, Μαΐου-Ιουνίου των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013,

β) με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ή τις 18.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (μονογονεϊκές οικογένειες, επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις ή δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συγγενείς α΄ ή β΄βαθμού, επιτυχόντες με γονείς ή κηδεμόνες που ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει οκτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του 2013)

Η Διαδικασία υποβολής της αίτησης μεταφοράς έχει ως εξής:

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας/Διαβατήριο (ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας.

Με τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας και τον 8-ψηφίο Κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://solon.it.minedu.gov.gr.


Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Δυνατότητα υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής για τους αναφερόμενους στο άρθρο 36 του Ν. 4027/2011 και στο άρθρο 11 του Ν. 4142/2013

ypdvmth thumb other250 0
Ανακοινώνεται ότι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 36 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/τεύχος Α΄/2011) και στο άρθρο 11 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τεύχος Α΄/2013) έχουν τη δυνατότητα από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι) ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία τους να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους.

H Υπεύθυνη Δήλωση θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Πανεπιστήμια και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες) ή τη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφει: α) τον κωδικό συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις β) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφοράς θέσεων δηλώνουν στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν την ανάκληση-διαγραφή της. 

Η ενημέρωση των υποψηφίων για τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους θα γίνει με νέο Δελτίο Τύπου το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr). 

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που περιλαμβάνει τροπολογία για επιτυχόντες πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις και αθλητές

Δείτε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης όπου στο άρθρο 11 ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Παιδείας. 

Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής για τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις:

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία επιτυχόντες δύνανται να µεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε µη αντίστοιχο Τµήµα ή Σχολή Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη µεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τµήµα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της µεταφοράς. Η µεταφορά πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος. Για τη µεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισµός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τµήµα ή τη Σχολή ως υπεράριθµοι.»

Επίσης για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζονται τα εξής: 

Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 παρ. Γ2 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού προνοµίου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως τριάντα (30) ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.»

Τι απαντά ο Δένδιας στα αιτήματα για απορρόφηση στην αστυνομία των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013

Τί απαντά ο Δένδιας στο αίτημα για απορρόφηση στην αστυνομία των επιτυγχόντων στις περσινές πανελλαδικές εξετάσειςΑιτήματα για άμεση απορρόφηση στην αστυνομία των επιτυχόντων στις αστυνομικές σχολές στις εισαγωγικές του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και απάντηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Δείτε εδώ.

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Δεκτή η τροπολογία του υπ. Παιδείας για τους αθλητές και τους υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε πριν λίγες μέρες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και αφορά μεταξύ άλλων την εισαγωγή των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις και σε μη αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

Δείτε εδώ το τελικό κείμενο όπως ψηφίστηκε.

Αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολό του και έπειτα η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.


Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Μετεγγραφές φοιτητών - Έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 η οριστικοποίηση των αιτήσεων

ypdvmth thumb other250 0Οριστικοποίηση αιτήσεων μεταφοράς θέσεων εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι για μεταφορά θέσης των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, που έχουν καταχωρήσει αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής, την οποία έθεσαν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, αλλά παρέλειψαν να την οριστικοποιήσουν, καλούνται να εισέλθουν έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 στο πληροφοριακό σύστημα μεταφοράς θέσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://solon.it.minedu.gov.gr, προκειμένου να προβούν σε οριστικοποίησή της.

Σε περίπτωση “μη-οριστικοποίησης” μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι αιτήσεις θεωρούνται ως “μη-υποβληθείσες” και δε θα ληφθούν υπόψη.

Μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2013 οι αιτούντες μεταφορά θέσης μπορούν να εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα μεταφοράς θέσεων μόνο για τον έλεγχο/επαλήθευση των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει ή την εκτύπωση της υποβληθείσας αίτησής τους.Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κατατακτήριες Εξετάσεις)

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3185/2013 καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, οι χρονικές προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις όσων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν να φοιτήσουν και σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Ιδρύονται Δημόσια ΙΕΚ & ΣΕΚ για άτομα με αναπηρία

Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ για άτομα με αναπηρίες ιδρύει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το Φεβρουάριο.

Την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος δημιουργίας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ειδικής αγωγής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για άτομα με αναπηρία ανήγγειλε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ και στο δημοσιογράφο Άρη Προτοσάλτε διευκρίνισε ότι το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός στα ΔΙΕΚ και στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, θα προσφέρονται όλες οι ειδικότητες για τις οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνάνθρωποι μας με αναπηρία. Παράλληλα ο υφυπουργός ανακοίνωσε και μία νέα ειδικότητα που δεν υπήρχε έως τώρα στην πατρίδα μας, η οποία αφορά σε συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα όρασης και ακοής (κωφούς). Η ειδικότητα είναι αυτή των ξεναγών σε Μουσεία και σε Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς Χώρους, για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Οι ξεναγοί που θα εκπαιδεύονται σε αυτή την ειδικότητα θα είναι κυρίως και οι ίδιοι τυφλά και κωφά άτομα ή άτομα με μειωμένη όραση.


Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Νέα τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για αθλητές και υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης περιλαμβάνεται τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητάς του. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 της τροπολογίας με αριθμό 1029/5 13.12.2013 (δείτε εδώρυθμίζονται θέματα για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών και τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις (κατηγορία 5%) και σε μη αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.