Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Δείτε όλες τις αλλαγές στα ΙΕΚ - Αναμένεται η ανακοίνωση των ειδικοτήτων και το χρονοδιάγραμμα για το εξάμηνο 2013Β

Με τις διατάξεις του Ν.4186/17-9-2013 σηματοδοτήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των ΣΕΚ.

Ειδικότερα, για τα Δημόσια ΙΕΚ αναφέρονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές:
- Η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ παρέχεται δωρεάν.
- Η φοίτηση είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, εκ των οποίων τέσσερα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και το πέμπτο της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο δύναται να γίνεται και κατά την διάρκεια του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου εξαμήνου φοίτησης. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή τμηματική , χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα ημερολογιακό έτος.
- Το διδακτικό έτος άρχεται τη 15η Οκτωβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου εκάστου έτους.
- Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από την 15η Σεπτεμβρίου έως 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
- Στους απόφοιτους ΙΕΚ, χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 4.
- Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον προβλέπεται).
- Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σε περίπτωσης ατυχήματος στα εργαστηριακά μαθήματα.
- Αρκετές ειδικότητες καταργήθηκαν, άλλες συναφείς συγχωνεύθηκαν, άλλες μετονομάστηκαν και δημιουργήθηκαν κάποιες καινούργιες.

Δείτε το ΦΕΚ A 193/2013 με το νόμο υπ’ αριθμό 4186/17-9-2013 ΄΄Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις΄΄ του υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές για τα ΙΕΚ.
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Συνολικοί πίνακες εισαγομένων - επιλαχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώθηκαν την 27-09-2013 οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων - επιλαχόντων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14.
Πίνακες Επιλαχόντων 2ης Γενικής Κατηγορίας κατά υποκατηγορία και απόλυτη βαθμολογική σειρά

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ Β (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ Α (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) & ΤΕΕ (ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ Α & ΤΕΕ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ) (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ Β (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ Α (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) & ΤΕΕ (ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ Α & ΤΕΕ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ) (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

Σχετικά Αρχεία:

MixEis20132014.pdf  -  MixEpalTee.pdf  -  MixEpalTeeEid.pdf  -  MixGenEpal.pdf

PloiarxoiEis20132014.pdf  -  PloiarxoiEpalTee.pdf  -  ploiarxoiGenEpal.pdf  -  ploiarxoiTeeEid.pdf

anakEis201314.pdfΠαράταση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών ξεχωριστά για κάθε ΑΕΙ

Με εντολή του υπουργού Παιδείας κάθε τριτοβάθμιο ίδρυμα πρέπει να μεριμνήσει για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών πρωτοετών φοιτητών. Αυτό έχει ως συνέπεια κάθε ΑΕΙ να ανακοινώνει νέες προθεσμίες. 

Επικοινωνήστε με τις σχολές στις οποίες έχετε εισαχθεί ή επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους αφού το κάθε ίδρυμα κάνει ξεχωριστό προγραμματισμό.

Μπορεί και σήμερα το βράδυ η ανακοίνωση των επιτυχόντων στις ΑΕΝ για έτος 2013

Το panelladikes24 θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα το βράδυ ή αλλιώς από την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι πίνακες των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (AEN) για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων και η σχολή που θα φοιτούν και από τους δύο τρόπους εισαγωγής στις ΑΕΝ καθώς και οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε αυτές.


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δείτε τις προτιμήσεις στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψήφιων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Διαδικασία νέας εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πολυτέκνων - επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται διάταξη που αφορά στους πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων που συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του έτους 2011, και συγκεκριμένα στους υποψηφίους που είτε συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α’ και Β’), είτε υπέβαλαν το 2011 νέο μηχανογραφικό διατηρώντας τη βαθμολογία και τα μόρια των δύο προηγούμενων ετών με σκοπό να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσοι εκ των ανωτέρω, δηλαδή πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων που συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2011 και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν αλλά κρίθηκαν ως πολύτεκνοι σε συγκεκριμένη μόνο Διοικητική Περιφέρεια και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την άσκηση του δικαιώματός τους νέας εγγραφής καλούνται από Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 να προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, σε οποιοδήποτε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ της επιλογής τους, προσκομίζοντας το δελτίο Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να υποβάλουν σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα 1) και θα την υπογράψουν παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του σχολείου. Ο υποψήφιος θα παραλάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για την άσκηση του δικαιώματος της νέας εγγραφής, αποδεχόμενος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσε, όταν αυτά του ζητηθούν.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την επεξεργασία των ανωτέρω αιτήσεων σύμφωνα με τις παραμέτρους του άρθρου 1 παρ. 2 της με αριθμ. Φ.253/84153α/Β6/2013 (ΦΕΚ 1665 τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων πολυτέκνων έτους 2011 και την κοινοποίησή της στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων όλων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας, οι επιτυχόντες θα πρέπει εντός ορισμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους για εγγραφή στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση εγγραφής,
- Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου,
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
- Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας,
- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας εκδοθέν από την ΑΣΠΕ, το οποίο είτε ίσχυε τον Σεπτέμβριο του 2011 είτε είναι πρόσφατης έκδοσης υπό τον όρο η πολυτεκνία να ίσχυε και τον Σεπτέμβριο του 2011, γεγονός που θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει η γραμματεία της κάθε σχολής ή του κάθε τμήματος.
- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου (κατά το συνημμένο υπόδειγμα 2) στην οποία δηλώνεται ανάλογα με την περίπτωση ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας εγγραφής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς νέα εγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα.

Για Υποδείγματα πατήστε εδώ.

Για σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ.


Λειτουργία Β΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14

Το υπουργείο Παιδείας με διευκρινιστική του εγκύκλιο (δείτε εδώ) ενημερώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στους µαθητές της Β΄ τάξης ηµερησίου και Β΄ τάξης εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του Τοµέα «Υγείας και Πρόνοιας». 

Μαθητές που έχουν εγγραφεί στη Β΄ Τάξη ηµερησίου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και έχουν ήδη επιλέξει τον ανωτέρω τοµέα καλούνται έως τις 30-09-2013 να επιλέξουν εκ νέου µεταξύ των λειτουργούντων στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. τοµέων.

Διαβάστε επίσης: Οι μαθητές στη Γ΄ ΕΠΑΛ συνεχίζουν κανονικά στις ειδικότητες που έχουν επιλέξει


Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να εγγραφούν στις σχολές τους

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών λόγω της αναστολής λειτουργίας ΑΕΙ και απεργιακών κινητοποιήσεων διοικητικών υπαλλήλων τους. Η προθεσμία λήγει στις 27/9 ωστόσο από το υπουργείο Παιδείας εξετάζεται να δοθεί παράταση αφού η διαδικασία των εγγραφών πρωτοετών φοιτητών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε αρκετά ιδρύματα.

Έναρξη εισιτηρίων εξετάσεων στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013), η έναρξη των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών θα γίνει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.Δείτε τη λίστα με τα ονόματα όλων των διακριθέντων αθλητών

Νέα αίτηση και φόρμα για την εγγραφή των αθλητών - αθλητριών στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α.

Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακα
1. Αθλητές που σημειώνουν αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013, εγγράφονται στον ειδικό πίνακα, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία να περιλαμβάνονται:
α) το Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή-τριας, καθώς και το έτος γέννησης,
β) η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση για την οποία αιτείται εγγραφή στον ειδικό πίνακα (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων),
γ) το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία επίτευξης, 
δ) εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών,
ε) ο αριθμός συμμετοχής χωρών στο αγώνισμα και στη κατηγορία που σημειώθηκε η διάκριση με την Εθνική ομάδα, 
στ) ο αριθμός των σωματείων περί διακρίσεων που κατακτήθηκαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με το αθλητικό σωματείο και η κατά τις κείμενες διατάξεις αθλητική του αναγνώριση (τόσο του σωματείου με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής όσο και των σωματείων που εμφανίζονται στην τελική κατάταξη),
ζ) ο αριθμός συμμετοχών του αθλητή-τριας στα ομαδικά αθλήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και
η) ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ
Δικαιολογητικά για την εγγραφή των διακριθέντων αθλητών στον ειδικό πίνακα

Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται από:
α) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος, 
γ) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα, 
δ) αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία, και
ε) θεωρημένη τελική κατάταξη.

* Σε περίπτωση που ο/η αθλητής-τρια έχει ήδη εγγραφεί στον ειδικό πίνακα παρακαλείται όπως αναφέρει και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης που του έχει χορηγηθεί.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των διακριθέντων αθλητών ΑμεΑ στον ειδικό πίνακα

Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται από:
α) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος, 
γ) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα, 
δ) αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία, και
ε) θεωρημένη τελική κατάταξη.

* Σε περίπτωση που ο/η αθλητής-τρια έχει ήδη εγγραφεί στον ειδικό πίνακα παρακαλείται όπως αναφέρει και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης που του έχει χορηγηθεί.Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά με την έναρξη των εισιτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) ανακοινώνει την έναρξη των εισιτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Α΄ ομάδα από 30.9.2013 έως και 4.10.2013, και Β΄ ομάδα από 7.10.2013 έως και 11.10.2013), κατ’ εξαίρεση όλων των απεργιακών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Παράταση σχολικού έτους για πάνω από 3 ημέρες κατάληψη

Εντολή του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου για ετοιμασία σχετικού Προεδρικού Διατάγματος

Παράταση του σχολικού έτους αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» σε όσα σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη πάνω από τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έδωσε εντολή στο Νομικό Τμήμα του υπουργείου Παιδείας να ετοιμάσει Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα ορίζει ότι «στα σχολεία που γίνεται κατάληψη πάνω από 3 ημέρες θα παρατείνεται αντίστοιχα το διδακτικό έτος».

Στόχος του υπουργείου Παιδείας, δηλώνει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου στο Μαρούσι, «είναι να προστατέψει τους μαθητές να μη χάνουν μαθήματα και να αναγκάζονται να απευθύνονται για βοήθεια στα φροντιστήρια».

Οι καταλήψεις ωστόσο δεν έχουν αυξηθεί, αλλά παραμένουν πανελλαδικά γύρω στο 10% με 15% σύμφωνα με πηγές από το κτίριο του Αμαρουσίου.

BHMA


Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Έλληνες του εξωτερικού - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Δείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού 

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα για όλες τις τάξεις σύμφωνα με το νόμο για το νέο Λύκειο

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4186 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 193/17-9-2013.

Αλλαγές έγιναν και την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου σύμφωνα την 115478/Γ2/21-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2121/Β/28-8-2013 προβλεπόταν για τη μεν Άλγεβρα 3 ώρες το Α΄ τετράμηνο και 2 ώρες το Β΄ ενώ για τη Γεωμετρία 2 ώρες το Α΄ τετράμηνο και 3 ώρες το Β΄. Αυτό που τελικά ψηφίστηκε και ισχύει από φέτος είναι, 3 ώρες εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και 2 ώρες για τη Γεωμετρία για όλη τη σχολική χρονιά.

Δείτε αναλυτικά τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ.

Επιμέλεια: Δημ. Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών