Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια


Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Ενδεικτικές απαντήσεις (Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο)

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ηλεκτρικές Μηχανές - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ηλεκτρικές Μηχανές - Θέματα

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ηλεκτρικές Μηχανές - Ενδεικτικές απαντήσεις (Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο)

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024
05/06/2024 Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλιαnullnullnull14/06/2024 Τεχνολογία Υλικών - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
14/06/2024 Οικοδομική - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
14/06/2024 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
14/06/2024 Ψηφιακά Συστήματα - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια

17/06/2024 Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
17/06/2024 Κινητήρες Αεροσκαφών - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
17/06/2024 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ειδικά και Μουσικά ΜαθήματαΓια την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυτικές Μηχανές - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια


Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυτικές Μηχανές - Ενδεικτικές απαντήσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυτικές Μηχανές - Σχόλια
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυσιπλοΐα ΙΙ - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 -
Ναυσιπλοΐα ΙΙ - Θέματαnullnullnullnull

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυσιπλοΐα ΙΙ - Ενδεικτικές απαντήσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Ναυσιπλοΐα ΙΙ - Σχόλια
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Με Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές συνεχίζονται αύριο (13/6) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
.

Συνεχίζονται αύριο, Πέμπτη (13/6), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Το panelladikes24 θα δημοσιεύσει τα θέματα και στη συνέχεια σχόλια και ενδεικτικές απαντήσεις στο σύνδεσμο που ακολουθεί.


Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και των αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση
.

ΦΕΚ Β΄ 3312/2024 - ΚΥΑ Αριθμ. Φ.251/65201/Α5/11-06-2024 ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕ.Λ.» (Β’ 4268)''nullnullΓια την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 για το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) και τις Δ.ΣΑΕΚ

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση
.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΣΑΕΚ - Ενημέρωση.Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΣΑΕΚ καθώς και στη σελίδα ΣΑΕΚ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Φυσική - Ενδεικτικές απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τα θέματα στο μάθημα Φυσική Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024
.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ΕΕΦ, τα θέματα προέρχονται από μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και απευθύνονται σε παιδιά που έχουν μελετήσει ουσιαστικά.

Πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις και αναλυτικό σχολιασμό των θεμάτων.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Φυσική - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια
ΣΧΟΛΙΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Οικονομία - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλιαΣΧΟΛΙΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Ιστορία - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλιαΣΧΟΛΙΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Σχολιασμός των θεμάτων από το φροντιστήριο ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το panelladikes24 μέσα από αυτή την ανάρτηση θα σας παρουσιάζει σχόλια για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2024 σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Δείτε παρακάτω το σχολιασμό των θεμάτων ανά εξεταζόμενο μάθημα.

31/05/2024 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία ολοκληρώνονται αύριο (12/6) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 - Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Ολοκληρώνονται αύριο, Τετάρτη (12/6), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024 με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Το panelladikes24 θα δημοσιεύσει τα θέματα και στη συνέχεια σχόλια και ενδεικτικές απαντήσεις στους συνδέσμους που ακολουθούν.


Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


ΠΡΟΣΟΧΗ - Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladikes24 υπενθυμίζεται ότι την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί για αναλυτικές πληροφορίες.


Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Καύσωνας: Κανονικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια - Μόνο Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία κλείνουν με απόφαση Δημάρχων
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Μετά από πολλά ερωτήματα αναγνωστών του panelladikes24,

σχετικά με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 και των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια κατά τις επόμενες μέρες λόγω του μεγάλου κύματος καύσωνα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές, 

σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Αντιστοιχία των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με Τμήματα Πολυτεχνικών ΣχολώνΕίμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι και τα τρία (3) Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι πλέον αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών!

Πρόκειται για τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) και Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο), τα οποία αντιστοιχήθηκαν με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών με ομόφωνες αποφάσεις των επταμελών επιτροπών που συστάθηκαν με την ΚΥΑ 289395/Φ.5.2.4/14-10-2021 (ΑΔΑ: 9131465ΧΘΞ-Ρ0Υ), βάσει του άρθρου 66 του νόμου 4610/2019, και αποτελούνται από ανώτατα διοικητικά στελέχη των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δύο (2) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Στοιχεία Μηχανών - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια


Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Στοιχεία Μηχανών - Σχόλια
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - Θέματαnullnullnullnull

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - Ενδεικτικές απαντήσεις (Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο)

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Προγραμματισμός Υπολογιστών - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια


Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Προγραμματισμός Υπολογιστών - Σχόλια
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Υγιεινή - Θέματα, ενδεικτικές απαντήσεις και σχόλια


Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.


Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Υγιεινή - Ενδεικτικές απαντήσεις (Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο)

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Με Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών συνεχίζονται αύριο (11/6) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 - Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Συνεχίζονται αύριο, Τρίτη (11/6), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Το panelladikes24 θα δημοσιεύσει τα θέματα και στη συνέχεια σχόλια και ενδεικτικές απαντήσεις στο σύνδεσμο που ακολουθεί.


Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.