Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2013: Παράταση έως 30/4/2013

Δείτε εδώ το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για την παράταση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2013 έως 30/4/2013 προς τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας.

Απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και Πανελλήνιες Εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ 2012-13

Πανελλήνιες εξετάσεις Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 2013 - Πλαίσιο και λεπτομέρειες διεξαγωγής

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΣΣΑΣ - Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

> Πώς μπορώ να εισαχθώ στη Σχολή;
Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικά τεστ, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

> Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ Μαθητών από άλλη Στρατιωτική Σχολή;
Η εισαγωγή Μαθητών άλλων Στρατιωτικών Σχολών στη ΣΣΑΣ είναι δυνατή μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εκ νέου στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές). Εφόσον κριθούν εισακτέοι στη ΣΣΑΣ, οφείλουν να παραιτηθούν από τη Στρατιωτική Σχολή όπου φοιτούν.

> Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής στη ΣΣΑΣ;
Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο Διαταγή (ΕΔΥΕΘΑ Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) που εκδίδει κάθε χρόνο, περίπου στις αρχές Μαρτίου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

> Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στη Σχολή;
Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να εισαχθούν στη ΣΣΑΣ περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

> Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων;
Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία εισαγωγή Μαθητών σε κανένα Τμήμα της ΣΣΑΣ με κατατακτήριες εξετάσεις.

> Ποια είναι τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στη Σχολή;
Τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών, οι οποίες αποτελούν μέρος των Προκαταρκτικών Εξετάσεων εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

> Το ύψος αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στη ΣΣΑΣ;
Το ύψος αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, το οποίο καθορίζεται με την Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

> Πότε ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Προκαταρτικών Εξετάσεων;
Το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων κοινοποιείται περί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου εκάστου έτους από την ιστοσελίδα της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ssas.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής της Διεύθυνσης Σπουδών της ΣΣΑΣ στα τηλ. 2310-962112, 2310-962177 και 2310-962191.

> Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Επιλογής Υποψηφίων της ΣΣΑΣ;
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε με συστημένη επιστολή ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Πλήθωνος Γεμιστού 2, Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη.

> Είναι δυνατή η εισαγωγή επιλαχόντων στη ΣΣΑΣ; 
Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

> Ποια είναι τα τμήματα της Σχολής;
Η Διεύθυνση Σπουδών της Σχολής διαιρείται σε Τμήματα Εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής: α. Τμήμα Υγειονομικού το οποίο περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Κτηνιατρικού και Ψυχολογικού. β. Τμήμα Λοιπών Σωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει το Τμήμα Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και το Τμήμα Οικονομικού.

> Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή;
Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί όσο διαρκεί η φοίτηση στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Παναπιστημίου Θεσ/νικης, δηλαδή 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για τα Τμήματα Ψυχολογικού, Στρατολογικού -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) και Οικονομικού. Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στη ΣΣΑΣ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής, είναι όσα τα χρόνια φοίτησης στο ΑΠΘ, προσαυξημένο κατά δύο χρόνια. Εφόσον κάποιος μαθητής υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο διαγράφεται από τη ΣΣΑΣ, αλλά και από την αντίστοιχη Σχολή - Τμήμα του ΑΠΘ. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο για κάθε χρόνο που φοίτησε στη ΣΣΑΣ. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνον στην περίπτωση διαγραφής κάποιου μαθητή για λόγους υγείας.

> Που εκπαιδεύονται οι Μαθητές;
Η εκπαίδευση των Μαθητών είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς πραγματοποιείται και για τους υπόλοιπους φοιτητές. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ.

> Υπάρχουν έξοδα για τη φοίτηση στη Σχολή;
Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές της ΣΣΑΣ λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

> Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι μαθητές της ΣΣΑΣ μετά την αποφοίτησή τους;
Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων: Οι Ιατροί για 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί για 10 χρόνια και οι Ψυχολόγοι, Στρατολόγοι-Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί για 8 χρόνια.

> Μετά την αποφοίτηση τι;
Οι Μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη ΣΣΑΣ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Το Σώμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων είναι Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αξιωματικοί του Σώματος ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και μπορούν να υπηρετήσουν σε Μονάδες - Υπηρεσίες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

> Εάν κάποιος μαθητής αποφοιτήσει από το Τμήμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου;
Όχι, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Αξιωματικού από τη μια πλευρά και της ιδιότητας του δικηγόρου από την άλλη.

> Πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστή;
Στη ΣΣΑΣ δεν υπάρχει Τμήμα από το οποίο να αποφοιτούν Στρατιωτικοί Δικαστές. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Στρατολογικου-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ δεν τοποθετούνται σε θέσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Προκειμένου να γίνει κάποιος Στρατιωτικός Δικαστής θα πρέπει να επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική προκήρυξη αναφέρει κάθε φορά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

28/3/2013 - Ψηφίστηκε η τροπολογία για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Με την ψήφιση της τροπολογίας ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ 

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία η τροπολογία (δείτε εδώ) του υπουργείου Παιδείας για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ με ρυθμίσεις για τις κατευθύνσεις στα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 148 βουλευτές, «όχι» δήλωσαν 125 βουλευτές, ενώ, δύο βουλευτές δήλωσαν «παρών». Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική. 

Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας και κατάργησης εισαγωγικών κατευθύνσεων, αλλά και κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με τα ΠΔ τα οποία προβλέπονται για την ίδρυση, συγχώνευση, μετονομασία σχολών και τμημάτων Πανεπιστημίων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4009/2001 (σ.σ. τα ΠΔ για την προώθηση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ). 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Ονομαστική ψηφοφορία στη βουλή για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» έγινε δεκτό επί των άρθρων και των τροπολογιών, σήμερα από τη Βουλή εκτός της υπουργικής τροπολογίας που αφορά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Η συγκεκριμένη τροπολογία τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία αύριο, Πέμπτη 27/3/2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Τροπολογία για την εφαρμογή του σχεδίου

Βελτιώσεις στη νομοθεσία για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων

Επαναφέρεται στη βουλή, προς ψήφιση, η τροπολογία (δείτε εδώ) που είχε αποσυρθεί από το Υπουργείο Παιδείας, στο σχέδιο νόμου «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται μια ακόμη παράγραφος η οποία ορίζει τα εξής: 
Α. Με Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατανέμονται, μετονομάζονται και καταργούνται Κατευθύνσεις σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 
Β. Για τον ορισμό του αριθμού εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Κατευθύνσεις των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013 σε δύο μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ στους τομείς 1.Ηλεκτρονικής και 2.Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ypdvmth thumb other250 0Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνεται η τροποποίηση του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2013 στο σημείο που αφορά την ημέρα εξέτασης δύο μαθημάτων των τομέων 1) Ηλεκτρονικής και 2) Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ως ακολούθως:
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, με ημέρα εξέτασης την Τετάρτη 05.06.2013 (αντί της Τρίτης 04.06.2013)
Αρχές Eπεξεργασίας Tροφίμων, με ημέρα εξέτασης την Τρίτη 04.06.2013 (αντί της Τετάρτης 05.06.2013).

Για το σχετικό δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) - Ανακοίνωση για υποψήφιους φοιτητές κατηγορίας Β
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Με 76 σχολές λιγότερες το φετινό μηχανογραφικό. Ο αριθμός σχολών ανά πεδίο

- Συνολικά 405 Τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα περιλαμβάνει το νέο μηχανογραφικό δελτίο.

- στο περσινό μηχανογραφικό υπήρχαν 481 Τμήματα δηλαδή με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέκυψε μηχανογραφικό με 76 σχολές (κυρίως ΤΕΙ) λιγότερες.

- σε μεταβατικότητα, δηλαδή σε λειτουργία έως την αποφοίτηση των εισαχθέντων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, τίθενται 26 Τμήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης περιλαμβάνει: 
- Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) 106 Τμήματα Πανεπιστημίων, 2 Τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, 6 Τμήματα Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 12 ΤΕΙ. Από τα ΑΕΙ καταργήθηκε ΜΟΝΟ το Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιόνιο Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Κέρκυρα)
- Στο 2ο επ. πεδίο (Θετικών Επιστημών) 90 Τμήματα Πανεπιστημίων, 9 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και 16 Τμήματα ΤΕΙ. Από τα ΑΕΙ δεν καταργήθηκε ουσιαστικά κανένα τμήμα. Το Εφαρμοσμένων Μαθηματικών παραμένει σαν κατεύθυνση στο Μαθηματικό Κρήτης.
- Στο 3ο επ. πεδίο (Επιστήμες Υγείας) 25 Πανεπιστημιακά Τμήματα, 5 Στρατιωτικές Σχολές και 31 Τμήματα ΤΕΙ. Δεν καταργήθηκε κανένα τμήμα ΑΕΙ & ΤΕΙ.
- Στο 4ο επ. πεδίο (Τεχνολογικών Επιστημών) 79 Τμήματα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, 10 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, 2 Τμήματα Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 87 Τμήματα ΤΕΙ και 4 Τμήματα ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Στο 5 επ. πεδίο (οικονομίας και διοίκησης) 37 Πανεπιστημιακά Τμήματα, 2 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Αστυνομικές Σχολές (Μόνο για πολίτες), 1 Αστυνομική Σχολή (Μόνο για Αστυνομικούς), 1 Σχολή Πυροσβεστικής (Μόνο για πυροσβέστες), 31 Τμήματα ΤΕΙ και 2 Τμήματα Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Δείτε επίσης:

▶ Τμήματα AEI/TEI του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας κατανεμημένα ανά επιστημονικό πεδίο

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Τι δήλωσε ο Αρβανιτόπουλος για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έκανε την εξής δήλωση σχετικά με την ανακοίνωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη:
«Με στόχο την αναβάθμιση της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάνουμε σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα διόρθωσης των παθογενειών, που όλοι συνομολογούμε. Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης λογοδοτεί σε επιστημονικά και αναπτυξιακά κριτήρια, απαντά στις προσδοκίες της Νέας Γενιάς για πτυχία με αντίκρισμα και έχει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα, σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης. Η τελική πρόταση ελαχιστοποιεί το κόστος για την ελληνική οικογένεια, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης είναι αποτέλεσμα της μέγιστης εφικτής σύνθεσης και συναίνεσης όλων των συμμετασχόντων στη διαβούλευση, καθώς ενσωματώνει όλες τις δημιουργικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν από τα Ιδρύματα, τα Κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, αλλά και τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής». Επισυνάπτονται τα Τμήματα του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας κατανεμημένα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και τα Τμήματα που τίθενται σε μεταβατικότητα. Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης διαθέτει πλέον 405 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συνολικά, έναντι 534 Τμημάτων πριν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, δηλαδή ο αριθμός αυτών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν είναι 129. Σε μεταβατικότητα, δηλαδή σε λειτουργία έως την αποφοίτηση των εισαχθέντων 2012-2013, τίθενται 26 Τμήματα».


Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης της Χώρας - Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο 2013

Αναμένονται τα προεδρικά διατάγματα 

Μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Παραγωγικών Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων και των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και της συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει το νέο Ακαδημαϊκό Χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προωθούνται προς έκδοση τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2013 θα κληθούν να επιλέξουν Τμήματα με βάση το νέο Ακαδημαϊκό Χάρτη.