Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Ποια πτυχία οδηγούν στα σχολεία

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε ένα αρχείο στο οποίο παρουσιάζονται οι ειδικότητες καθηγητών που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ποιες σχολές δίνουν πτυχία με τα οποία οι απόφοιτοι μπορούν να ενταχθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες και να διεκδικήσουν μία θέση εκπαιδευτικού στα σχολεία.

alfavita

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Πανελλαδικές εξετάσεις και εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Το panelladikes24 προς ενημέρωση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σας παρουσιάζει την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012. Για να την δείτε πατήστε εδώΗ συγκεκριμένη εγκύκλιος έγινε βάσει του νόμου Ν.3699/2008, ο οποίος είναι ο πιο πρόσφατος νόμος που διέπει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ.

Online εφαρμογή αναζήτησης με κριτήρια για τμήματα ΑΕΙ -ΤΕΙ

Πρόκειται στην ουσία για μία μηχανή αναζήτησης με κριτήρια που καθορίζονται από τον χρήστη - υποψήφιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι ο τύπος του σχολείου του υποψηφίου (ημερήσιο ή εσπερινό ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), το επιστημονικό πεδίο που επιθυμεί να επιλέξει, η πόλη στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει κ.λπ. Η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα που ικανοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα τμήματα και πληροφορίες γι΄ αυτά που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο στην καλύτερη ενημέρωσή του, όπως ο κωδικός με τον οποίο δηλώνεται το τμήμα στο μηχανογραφικό δελτίο, σύνδεσμοι με σχετικές πληροφορίες για επαγγελματικές διεξόδους που ανοίγονται καθώς επίσης το επίσημο site της σχολής/τμήματος, ο οδηγός σπουδών αλλά και στατιστικά για βάσεις, τα ειδικά μαθήματα, κ.ά.
H εφαρμογή (πατήστε εδώ) αφορά τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που προέρχονται από το Γενικό Λύκειο ενώ για τους αντίστοιχους των ΕΠΑΛ πατήστε εδώ.

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Ποιοι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Α. Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997).

Αποφάσεις Κ.Δ.
Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΕ09 ).
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προυπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Β. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ. Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Μετεγγραφές φοιτητών 2012 - Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας όπως κατατέθηκε

Σήμερα, το μεσημέρι, κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο, η τροπολογία που περιέχει τις μετεγγραφές φοιτητών

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας "Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης" στο σ/ν "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ενηµέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας σχετικά µε τον αριθµό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας προς τη ∆ιεύθυνσή µας, παρακαλούνται οι κύριοι ∆ιευθυντές των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων και των ηµερήσιων ΕΠΑΛ να ενηµερώσουν τους υποψηφίους (µαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τµήµα Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικάρων. Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄)

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ενημερώνει τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Tην Πέμπτη 20/12 θα κατατεθεί η τροπολογία για τις μετεγγραφές

Την τροπολογία για τις μετεγγραφές των εφετινών εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας αλλά και την τροπολογία για την μια επιπλέον εξεταστική στην διάρκεια της χρονιάς θα καταθέσει την Πέμπτη στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

Δείτε επίσης: Δείτε τη διάταξη για τις μετεγγραφές των φοιτητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2012

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Συνέντευξη Τύπου Ευάγγελου Βενιζέλου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Κινήματος για θέματα Παιδείας

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, έδωσε συνέντευξη Τύπου με θέματα:

α) «Πρόταση Νόμου για το νέο λύκειο και το τεχνολογικό λύκειο»,

β) «Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για υποτροφίες φοιτητών με κοινωνικά κριτήρια».


Μερικά σημαντικά αποσπάσματα:

Η αλλαγή στην εκπαίδευση συνδέεται με το εθνικό παραγωγικό μοντέλο, με την αναζήτηση της καινοτομίας, με την εθνική ταυτότητα, με την αυτονομία της Ελλάδας ως ισότιμου μέλους της Ευρωζώνης.

Το κομβικό λοιπόν σημείο των αλλαγών αυτών είναι το Λύκειο.

Η μία πρότασή μας αφορά το Γενικό Λύκειο, το νέο Λύκειο και η άλλη πρότασή μας αφορά το Τεχνολογικό Λύκειο της σημερινής εποχής.

Πρέπει να δούμε και το ζήτημα της Βάσης του 10 σε συνδυασμό με αυτό το σύστημα εισαγωγής, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση με την τροποποίηση του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνδυασμό με μια ολόκληρη αντίληψη για το πώς γίνονται οι εξετάσεις.

Έχουμε ετοιμάσει κι ένα σχέδιο για ένα σύστημα υποτροφιών εκπαιδευτικής αλληλεγγύης, γιατί είναι προφανές ότι σε περίοδο κρίσης πρέπει να βοηθηθούν οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά που σπουδάζουν.

Δείτε τις θέσεις του κινήματος:


Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Στο κόκκινο περιφερειακά τμήματα αν γίνει επαναφορά της βάσης του 10

Το σημαντικότερο εργαλείο για την αναδιάρθρωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη φαίνεται να αποτελεί η επαναφορά της βάσης του 10 ως ελάχιστη προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο υπουργός Παιδείας έχει αναφέρει ότι οι εισακτέοι των επόμενων εξετάσεων δε θα μειωθούν παρά την μεγάλη μείωση των σχολών από την εφαρμογή του σχεδίου "Αθηνά" που ήδη βρίσκεται σε στάδιο συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Με αυτή την προοπτική, βέβαια, δε συμφωνούν οι διοικήσεις των σχολών καθώς τα εναπομείναντα τμήματα θα δεχθούν υπερβολικό αριθμό φοιτητών σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς να εξασφαλίζονται επιπλέον χρήματα για την λειτουργία τους ενώ και οι υποδομές τους δύσκολα θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Η επαναφορά της βάσης του 10 θα ενεργήσει με έμμεσο τρόπο στη μείωση των φοιτητών, κάτι που συνέβη και τις χρονιές που εφαρμόστηκε, με τα περιφερειακά τμήματα να "ξεμένουν" από πρωτοετείς φοιτητές. Ο υπουργός Κων. Αρβανιτόπουλος προσανατολίζεται στην επαναφορά της βάσης από το ερχόμενο έτος, τόσο γιατί το επιθυμούν οι διοικήσεις αρκετών ιδρυμάτων (σ.σ. του το πρότειναν πρόεδροι ΤΕΙ στις προηγούμενες συναντήσεις), όσο και για λόγους ουσίας, καθώς οι εισακτέοι με βαθμούς κάτω από τη βάση δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις σπουδές. 

Η βάση του 10 είχε καθιερωθεί από τη Μαριέττα Γιαννάκου το 2006. Μέχρι το 2010, που την κατήργησε η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς αποτελούσε προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, έμεναν κενές στα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια περίπου 15.000 θέσεις κάθε χρόνο, πάνω από 65.000 συνολικά. 

Στις περασμένες εξετάσεις, περισσότεροι από τρεις στους δέκα υποψηφίους (34%) μπήκαν στα ΤΕΙ κυρίως, αλλά και σε ορισμένες σχολές ΑΕΙ, με βαθμολογία κάτω από τη βάση. 

Σχόλια από panelladikes24.blogspot.gr: 
  • Με την εφαρμογή της βάσης του 10 δε συνεπάγεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς αυτό εξαρτάται και από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Αυτό έχει διαπιστωθεί πολλές φορές κατά τις εξετάσεις και την ανακοίνωση των βάσεων. 
  • Η βάση του 10, αν εφαρμοστεί δε θα αλλάξει τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό τους δελτίο αφού και πάλι τα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων θα έχουν μεγάλη ζήτηση και πολλές φορές θα τα επιλέξουν οι υποψήφιοι ακόμα και αν μπορούν να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα πιο ελκυστικό γι΄ αυτούς αλλά μακριά από τον τόπο διαμονής τους. (Η οικονομική κρίση επηρέασε τις βάσεις 2012)
  • Υπάρχουν πολλά συναφή τμήματα είτε ΑΕΙ είτε ΤΕΙ διασκορπισμένα ανά την Ελλάδα. Λογικό είναι να υπάρξει μια αναδιοργάνωσή τους με νέα και πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών και αποφοίτους που θα έχουν πιο ισχυρά χαρτιά στην αγορά εργασίας. Ωστόσο εδώ υπάρχει ένα πολιτικό θέμα σχετικά με το πού θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα νέα τμήματα καθώς η πολιτική βούληση των παλαιότερων ετών για λειτουργία σχολών σε κάθε πόλη θα πρέπει να αλλάξει δημιουργώντας προβλήματα σε πολλές τοπικές κοινωνίες.
  •  Η ανάγκη για ισχυρή τριτοβάθμια εκπαίδευση δε σημαίνει μόνο συρρίκνωση στα κτίρια και στις ονομασίες. Προϋποθέτει ικανή χρηματοδότηση για λειτουργία αλλά και έρευνα. 
  • Οι υποψήφιοι που δε θα έχουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με τη βάση, τι θα απογίνουν; Μήπως θα προσφέρουμε πελάτες στα κολλέγια ή θα στείλουμε νέες φουρνιές μεταναστών στην Ευρώπη και μάλιστα με πληρωμή;(δίδακτρα, στέγαση, σίτιση, κλπ)