Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέσματα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων, ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και δικαιολογητικά για την εγγραφή τους

ypdvmth thumb other250 0Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων, σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου (http://moreresults.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο -Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Παράλληλα στέλνονται ηλεκτρονικά οι καταστάσεις επιτυχόντων στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της Ακαδημίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση για εγγραφή
- Απολυτήριο του Εκκλησιαστικού Λυκείου ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού
- Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
- Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.


Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Λειτουργία και των τριών (3) Κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφασή του καθορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας θεωρητικής, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Δείτε την απόφαση εδώ.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο μπορεί να λειτουργήσει και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Σύμφωνα με την Υ.Α 113201/Α2/1-9-2009 (ΦΕΚ2120Β/2009):
1. Από το σχολικό έτος 2009−2010, στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, μπορεί να λειτουργεί, πέραν της θεωρητικής, και η τεχνολογική Κατεύθυνση−Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής ή Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 153816/Α2/28.11.2008 υπουργική απόφαση, εφόσον εξασφαλίζεται η εγγραφή και φοίτηση σε κάθε μία κατεύθυνση, τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών σε κάθε τάξη.
2. Η λειτουργία της τεχνολογικής κατεύθυνσης σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας της θεωρητικής κατεύθυνσης.
3. Αν στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, σε συγκεκριμένο σχολικό έτος, δεν λειτουργήσει τεχνολογική κατεύθυνση, επειδή δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί το επόμενο σχολικό έτος να λειτουργήσει η ίδια κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου.

Καλοδήμος Δ.

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Αποτελέσματα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων, ακαδημαϊκού έτους 2012-13 και δικαιολογητικά για την εγγραφή τους

ypdvmth_thumb_other250_0Aπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων, σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου (http://results.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο- Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).
Παράλληλα, στέλνονται ηλεκτρονικά καταστάσεις επιτυχόντων στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καθώς και τα αντίστοιχα δελτία επιτυχίας.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της Ακαδημίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση για εγγραφή
Απολυτήριο του Εκκλησιαστικού Λυκείου ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού
Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.