Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Αποτέλεσμα εικόνας για panelladikes24.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β΄ 2015

18/05/2015 Νεοελληνική Γλώσσα - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
20/05/2015 Bιολογία Γενικής Παιδείας - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
20/05/2015 Φυσική Γενικής Παιδείας - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
20/05/2015 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
20/05/2015 Ιστορία Γενικής Παιδείας - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
22/05/2015 ΑΟΔΕ - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
22/05/2015 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
22/05/2015 Νεοελληνική Λογοτεχνία - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
22/05/2015 Χημεία - Βιοχημεία - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
25/05/2015 Αρχαία - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
25/05/2015 Μαθηματικά Κατεύθυνσης - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

19/05/2015 Νεοελληνική Γλώσσα - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
21/05/2015 Μαθηματικά Ι - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄ 2015

03/06/2015 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
03/06/2015 Στοιχεία Μηχανών - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
03/06/2015 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
03/06/2015 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
03/06/2015 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Γραφιστικές Εφαρμογές - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
04/06/2015 Ηλεκτρικές Μηχανές - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
05/06/2015 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
05/06/2015 Δομημένος Προγραμματισμός - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
05/06/2015 Αγωγή Προσχολικής Αγωγής - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
05/06/2015 Στοιχεία Παθολογίας - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
05/06/2015 Οικοδομική - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
06/06/2015 Ναυσιπλοΐα ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
06/06/2015 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
06/06/2015 Φυτική Παραγωγή - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
06/06/2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
06/06/2015 Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
08/06/2015 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
08/06/2015 Τεχνολογία Εκτυπώσεων - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
08/06/2015 Μηχανές Πλοίου Ι - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
08/06/2015 ΑΟΔΕ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
08/06/2015 Διαμόρφωση Τοπίου - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
09/06/2015 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
09/06/2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
09/06/2015 Εγκαταστάσεις Ψύξης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
09/06/2015 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
09/06/2015 Μεταφορά Φορτίων - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2015

09/06/2015 Νεοελληνική Γλώσσα - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
10/06/2015 Bιολογία Γενικής Παιδείας - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
10/06/2015 Φυσική Γενικής Παιδείας - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
10/06/2015 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
10/06/2015 Ιστορία Γενικής Παιδείας - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
11/06/2015 ΑΟΔΕ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
11/06/2015 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
11/06/2015 Νεοελληνική Λογοτεχνία - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
11/06/2015 Χημεία - Βιοχημεία - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
12/06/2015 Αρχαία - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
12/06/2015 Μαθηματικά Κατεύθυνσης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
13/06/2015 ΑΕΠΠ - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
13/06/2015 Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
13/06/2015 Λατινικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
13/06/2015 Ηλεκτρολογία - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
15/06/2015 Ιστορία Κατεύθυνσης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
15/06/2015 Φυσική Κατεύθυνσης - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
16/06/2015 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 Ειδικά μαθήματα

17/06/2015 Αγγλικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
18/06/2015 Ελεύθερο Σχέδιο - Θέματα - Οδηγίες Σύνθεσης - Προτεινόμενες Απαντήσεις
19/06/2015 Γραμμικό Σχέδιο - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
20/06/2015 Γαλλικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
20/06/2015 Ισπανικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
22/06/2015 Αρμονία - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
23/06/2015 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων - Ηχητικό Αρχείο Προτεινόμενες Απαντήσεις
24/06/2015 Γερμανικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις
24/06/2015 Ιταλικά - Θέματα - Προτεινόμενες Απαντήσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα από την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015.

http://panelladikes24.blogspot.com


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Υπουργείο Παιδείας: Κανένα θέμα με τα θέματα της Ηλεκτρολογίας 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπουργείο Παιδείας θέματα Ηλεκτρολογίας 2015 εκτος υληςΟ αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης απάντησε εγγράφως στην ερώτηση του βουλευτή κ. Φορτσάκη σχετικά με τα θέματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015 στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας.

Ο κ. Κουράκης τονίζει τα εξής: ''Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (KEE) με τη σχετική Πράξη 1η/09-06-2015 αποφαίνεται ότι η επίλυση των ερωτημάτων που τέθηκαν στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας προκύπτει ως άμεση εφαρμογή της εξεταστέας ύλης του σχολικού βιβλίου''.

Δείτε εδώ την ερώτηση του βουλευτή.

Δείτε εδώ την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού.

Δείτε επίσης:


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Σχετικά με τα θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο παιδειας πανελλαδικες εξετασεις
Με αφορμή δημοσιεύματα, αλλά και σχετική ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ κ. Θ. Φορτσάκη στη Βουλή, για ερωτήματα που τέθηκαν στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας που εξετάστηκε στις 27 Μαΐου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι:

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), της οποίας έργο είναι η επιλογή και η τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, αποφαίνεται με σχετική Πράξη της ότι η επίλυση όλων των υποερωτημάτων του ερωτήματος Β3, προκύπτει ως άμεση εφαρμογή της εξεταστέας ύλης του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον, το ερώτημα Β3, όπως ζητήθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ήταν στο ίδιο πνεύμα και αντίστοιχης δυσκολίας με την άσκηση 7 του σχολικού βιβλίου, σελ. 68.

Για το απόσπασμα της Πράξης της ΚΕΕ πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Ερώτηση στη Βουλή για το θέμα Β3 στην Ηλεκτρολογία - Ποια η θέση της ΕΕΦ

Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο παιδειας πανελλαδικες εξετασεις
Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Φορτσάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά σχετικά με τα θέματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης - κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση αφορούσε το θέμα Β3 που θεωρήθηκε ότι είναι εκτός της εξεταστέας ύλης.

Δείτε εδώ την ερώτηση του βουλευτή.

Για το ίδιο θέμα, δελτίο τύπου εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) όπου αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κατόπιν ανοιχτού διαλόγου με τα μέλη της, σχετικά με τα θέματα της ηλεκτρολογίας κατεύθυνσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης ημερησίων και Δ΄ Τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις 27/05/2015 έχει να δηλώσει τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ” διδάσκονται τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και ασκήσεων, τα κυκλώματα Ε.Ρ. με στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά (σελ. 27 & 31) και όχι τα στοιχεία με παράλληλη σύνδεση (για τα τελευταία υπάρχει στο βιβλίο στη σελ. 31 το σχήμα 1.21 με το σχόλιο “ να μελετηθεί από το μαθητή ….” χωρίς να υπάρχουν σχετικές αναφορές στο αντίστοιχο θεωρητικό πεδίο). Αναλύονται δηλαδή μόνο RLC κυκλώματα σειράς χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα κυκλώματα παράλληλης συνδεσμολογίας, με αποτέλεσμα, το θέμα Β3 που τέθηκε, να είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τους μαθητές, αφού, λόγω της ύλης που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν (ΦΕΚ αρ. φύλλου 1938/17-7-2014 σελ 24331, 24332).

2. Η επίλυση του θέματος Α4 απαιτούσε και την γνώση της παραγράφου 1 του 4.8 που σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ είναι εκτός ύλης.

3. Τα υπόλοιπα θέματα θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στην αντίληψη του σχολικού βιβλίου και του τρόπου που διδάσκεται το μάθημα στα σχολεία.

4. Θεωρούμε ότι για παιδαγωγικούς λόγους και εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των συνθηκών εξέτασης των υποψηφίων, η παρουσία θεμάτων εκτός ύλης προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας, αδυναμίας και αδικίας στην αξιολόγηση της προσπάθειας που κατέβαλαν όλο το προηγούμενο διάστημα της προετοιμασίας τους.

Αναμένεται η απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα της Ηλεκτρολογίας, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 - Φυσική Κατεύθυνσης - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλιαΣΧΟΛΙΑ

- Σχολιασμός θεμάτων από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ)

- Σχολιασμός θεμάτων από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΕΕΦ σχετικά με τα σημερινά θέματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Δείτε τι αναφέρει:

Τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης ήταν σαφή και πολύ απαιτητικά. Ένας υποψήφιος για να μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως έπρεπε να έχει κατανοήσει τις φυσικές έννοιες σε πολύ υψηλό επίπεδο και να έχει μεγάλη ευχέρεια πράξεων.

Το Θέμα Β1 απαιτούσε εξαιρετική κατανόηση του θεμελιώδους νόμου της Μηχανικής.

Το Θέμα Γ ήταν σαφώς διατυπωμένο. Παρ’ όλα αυτά το Γ1 ερώτημα απαιτούσε άριστη κατανόηση της Αρχής της Διατήρησης της Ενέργειας και η μη επίλυσή του καθιστούσε αδύνατη τη λύση των υπολοίπων ερωτημάτων. Το ερώτημα Γ4 δεν είχε καμία απολύτως φυσική σημασία.

Το Θέμα Δ ήταν αρκετά απαιτητικό, έκρυβε παγίδες για τους υποψηφίους και η πλήρης επίλυσή του απαιτούσε βαθιά γνώση της Μηχανικής και κατανόηση της διάταξης του προβλήματος.

Τα θέματα ήταν δυσκολότερα από πέρυσι και κατά την άποψή μας δεν αντιπροσωπεύουν το ύφος του μαθήματος που προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα παραπέμποντας ουσιαστικά σε εξετάσεις πρωτοετών φοιτητών.

http://panelladikes24.blogspot.gr


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.