Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) - Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Μετά τη διαδικασία προεγγραφής των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) θα πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων εισαγωγής τους, 

ΕΚΠΑ - Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Παν/μιο Αθηνών στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω SMS και email στα στοιχεία που δηλώσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου σας και τη σελίδα στην οποία θα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ο Αριθμός Εγγραφής που θα σας ζητηθεί είναι τα τελευταία 5ψηφία του Αριθμού Μητρώου σας.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Η αποστολή των SMS / emails αναμένεται να γίνει το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδος και αφού πρώτα αποσταλούν τα στοιχεία των εγγεγραμμένων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας στο Παν/μιο Αθηνών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλιαΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ έτους 2021 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021

07/09/2021 Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία - Θέματα
08/09/2021 Αρχαία Ελληνικά - Θέματα
08/09/2021 Βιολογία - Θέματα
08/09/2021 Μαθηματικά - Θέματα
09/09/2021 Κοινωνιολογία - Θέματα
09/09/2021 Χημεία - Θέματα
09/09/2021 Πληροφορική - Θέματα
10/09/2021 Ιστορία - Θέματα
10/09/2021 Φυσική - Θέματα
10/09/2021 Οικονομία - Θέματα

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα έτους 2021

11/09/2021 Αγγλικά - Θέματα
13/09/2021 Ελεύθερο Σχέδιο - Θέματα - Ζητούμενα
14/09/2021 Γραμμικό Σχέδιο - Θέματα - Ζητούμενα
15/09/2021 Γερμανικά - Θέματα
15/09/2021 Ιταλικά - Θέματα
16/09/2021 Γαλλικά - Θέματα
17/09/2021 Ισπανικά - Θέματα
17/09/2021 Αρμονία - Θέματα
18/09/2021 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων - Θέματα - Ηχητικό Αρχείο
20/09/2021 Μουσική Αντίληψη και Γνώση - Θέματα - Ηχητικό Αρχείο

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2021
22/09/2021 Νέα Ελληνικά - Θέματα
23/09/2021 Μαθηματικά (Άλγεβρα) - Θέματα
24/09/2021 Ανατομία - Φυσιολογία II - Θέματα
24/09/2021 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας - Θέματα
25/09/2021 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) - Θέματα
25/09/2021 Στοιχεία Μηχανών - Θέματα
25/09/2021 Ηλεκτρικές Μηχανές - Θέματα
27/09/2021 Υγιεινή - Θέματα
27/09/2021 Δίκτυα Υπολογιστών - Θέματα
28/09/2021 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Θέματα
28/09/2021 Τεχνολογία Υλικών - Θέματα
28/09/2021 Ηλεκτροτεχνία 2 - Θέματα
29/09/2021 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - Θέματα
29/09/2021 Προγραμματισμός Υπολογιστών - Θέματα
30/09/2021 Ψηφιακά Συστήματα - Θέματα
30/09/2021 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ - Θέματα
30/09/2021 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης - Θέματα
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας - Προθεσμία


Σύμφωνα με τo άρθρο 29 του Ν. 4327/2015 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 143458/Ζ1  (ΦΕΚ 2011/16.9.2015) «Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν».

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
, παρακαλούνται να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Τμήματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που ορίζονται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στις Γραμματείες των Τμημάτων ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Εγγραφές πρωτοετών έτους 2021 - Προσεχώς η οριστικοποίηση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Για να ενεργοποιηθεί η φοιτητική σου ιδιότητα, απαιτείται οριστικοποίηση εγγραφής σου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ενημερώνεσαι συνεχώς στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών έτους 2021

Οι νεοεγγραφέντες φοιτητές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και προκειμένου να έχουν να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος επιτυχίας τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης της ταυτοπροσωπίας τους.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Έως και 1/10 θα ισχύει η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων στο Ηράκλειο Κρήτης

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου θα υπάρχει αναστολή λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου έως και την Παρασκευή, 01.10.2021.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Έλληνες του εξωτερικού - Αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2021 - Στατιστικά στοιχεία - Πώς θα γίνουν οι εγγραφές στα Πανεπιστήμια

Αποτελέσματα εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

ΙΕΚ ΟΑΕΔ - Αύξηση αιτήσεων κατά 32% σε σχέση με πέρσι και κατά 198% σε σχέση με πρόπερσι

Όλη η ενημέρωση για τα ΙΕΚ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα
 ΙΕΚ - Ενημέρωση
.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ, υποβλήθηκαν συνολικά 5.127 αιτήσεις για εισαγωγή στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 32% σε ετήσια βάση και κατά 198% σε σχέση με το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ καθώς και στη σελίδα ΙΕΚ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Στα Λατινικά θα εξεταστούν οι απόφοιτοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές
Υφυπουργός Παιδείας: Καμιά μεταβατική διάταξη στις πανελλήνιες 2022, «όσοι θα δοκιμάσουν την τύχη τους εκ νέου θα εξεταστούν στα Λατινικά»

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Ενημέρωση.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 «όσοι θα δοκιμάσουν την τύχη τους εκ νέου θα εξεταστούν στα Λατινικά» όπως ορίζει ο νόμος, ο οποίος έχει ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τονίζοντας «πως δεν υπάρχουν περαιτέρω μεταβατικές διατάξεις για το υφιστάμενο θέμα».

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμπραξη Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών με τους Δήμους, για ενίσχυση εμβολιασμών παιδιών 12-17 ετών
Τηλεδιάσκεψη με θέμα: "Ο ρόλος και η συμβολή των Δήμων στην ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τα οφέλη του εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 12-17 ετών" συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, με τη συμμετοχή των Υπουργών κ.κ. Νίκης Κεραμέως, Θάνου Πλεύρη, Μάκη Βορίδη, Ζέττας Μακρή καθώς και του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, των Πρόεδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Δήμου Αττικής και του Πρόεδρου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας κ. Ανδρέα Κωνσταντόπουλου.

Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία - Πόσα δικαιούνται - Ποια η προθεσμία


Τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ανακοινώνουν:

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου τέσσερα (4) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο επόμενων εβδομάδων (4-17/10) και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι:

Αποτελέσματα Β΄ φάσης επιλογής σπουδαστών Δ.ΙΕΚ για το έτος 2021-2022 - Οδηγίες εγγραφών - Βάσεις

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Β' φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
.

Όλη η ενημέρωση για τα ΙΕΚ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΙΕΚ - Ενημέρωση.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα


Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Αναστολή λειτουργίας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ηρακλείου λόγω του σεισμού
Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προέκυψε, ως αποτέλεσμα της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε σήμερα (27/9) το πρωί στην Π.E. Ηρακλείου και την ανάγκη ελέγχου της στατικότητας των σχολικών κτιρίων της Π.Ε. Ηρακλείου, λόγω των συνεχών μετασεισμών που σημειώνονται αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου για την Τρίτη 28.09 και την Τετάρτη 29.09.2021.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Κλειστές θα παραμείνουν οι εκπαιδευτικές δομές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ στο νομό Ηρακλείου Κρήτης λόγω σεισμού

Κατόπιν της μεγάλης ισχύος σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στο νομό Ηρακλείου, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των δομών του (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ2, Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας - ΕΠΑΣ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΙΕΚ, Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου) για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές, που θα επιθεωρήσουν την κατάσταση των κτιριακών υποδομών και θα παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Όλη η ενημέρωση για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ - Ενημέρωση.

Όλη η ενημέρωση για τα ΙΕΚ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΙΕΚ - Ενημέρωση.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Σε ΦΕΚ η νέα απόφαση με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 έως 4 Οκτωβρίου 2021 - Τι θα ισχύσει για τις εκπαιδευτικές δομές (σχολεία, ΑΕΙ, ΑΕΝ, ΙΕΚ, φροντιστήρια κ.ά.)
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ με την οποία επεκτείνονται τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία COVID-19 έως τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Δείτε όσα αναφέρονται στην απόφαση για σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ΑΕΙ, κολλέγια, ΑΕΝ και κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 (μαθήματα, εξεταστέα ύλη κ.ά)
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων με αυξημένα μέτρα προστασίας - Τι αναφέρει το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο - Θα ισχύει και για ΙΕΚ και κολέγια


Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ Β΄ 4406/2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ''Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022'' που αφορά στη διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 που θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης.

Το Υπουργείο Παιδείας χαιρετίζει:

- την δις εκφρασμένη ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων για την επαναφορά των Πανεπιστημίων της χώρας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία,

- το πολύ υψηλό ποσοστό των εγγεγραμμένων φοιτητών όλων των ΑΕΙ της χώρας που έχουν σπεύσει να εμβολιαστούν με τουλάχιστον 1 δόση, με αποτέλεσμα, μαζί με όσους φοιτητές έχουν νοσήσει, ξεπερνούν το 75,5%, θωρακίζοντας με αυτή τους τη στάση την δια ζώσης εκπαίδευση,

Ανακοίνωση βαθμολογίας των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021 ανακοινώνονται σήμερα.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Όλοι οι υποψήφιοι λοιπόν των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ανακοίνωση βαθμολογιών υποψηφίων που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού έτους 2021


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ειδικών Μαθημάτων καθώς και των Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού έτους 2021.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Πίνακες Iκανών και Mη Iκανών υποψηφίων για το διαγωνισμό εισαγωγής πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των κατατακτήριων εξετάσεων 2021-2022Κυρώθηκαν οι πίνακες Iκανών και Mη Iκανών υποψηφίων για το διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 40163 Φ.300.2/08-07-2021 (ΑΔΑ:6ΕΚ946ΜΤΛΒ-ΡΝΑ) απόφασης Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, με κατατακτήριες εξετάσεις».

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

Παρακάτω αναρτώνται τα αποσπάσματα των πινάκων:

Μέχρι τη Δευτέρα (27/9) οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών-τριών στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-2022
, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Όλη η ενημέρωση για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ - Ενημέρωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1998-2006

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔΠατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν για όλες τις λεπτομέρειες.
Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ καθώς και στη σελίδα ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ για το ελάχιστο ανάστημα 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. για άνδρες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης στο Λιμενικό ΣώμαΣτΕ Ολομ. 1363/2021 - Ελάχιστο ανάστημα 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. για άνδρες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Με την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τη διάταξη του άρθρου 2 περ. δ´ της 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής αποφάσεως, η οποία όριζε ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για μεν τους άνδρες υποψηφίους 1,70 μ., για δε τις γυναίκες υποψήφιες 1.65 μ., προκαλείτο διάκριση εις βάρος των γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες εν δυνάμει υποψηφίους, διάκριση η οποία αντιβαίνει τόσο στο ενωσιακό δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του συγκεκριμένου ελαχίστου ορίου, η δε άσκηση της ευρείας, κατ’ αρχήν, ευχέρειας του κανονιστικού νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων προσόντων των υποψηφίων λιμενοφυλάκων υπερέβη εν προκειμένω, ενόψει των αλλεπαλλήλων και άνευ αποχρώντος λόγου αυξομειώσεων των προβλεπομένων ελαχίστων ορίων αναστήματος, το αναγκαίο μέτρο και τα τιθέμενα με τις ως άνω υπερνομοθετικές διατάξεις και αρχές όρια. Για τον λόγο αυτό έγινε δεκτή η έφεση της εκκαλούσης, η οποία είχε αποκλεισθεί από διαγωνισμό διενεργηθέντα κατ’ εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 1,65 μ. (αλλά 1,63 μ.), εξαφανίσθηκε η εκκαλουμένη απόφαση του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, που είχε κρίνει αντιθέτως, εκδικάσθηκε δε στη συνέχεια και έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως της ως άνω υποψηφίας.

Ειδικότερα: