Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Αύριο (1/12) η τελετή ορκωμοσίας των Πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων έτους 2023

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Αύριο, Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών των Σχολών Αστυφυλάκων έτους 2023.

Όλη η ενημέρωση για τις Αστυνομικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Αστυνομικές Σχολές - Ενημέρωση.

Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Βεβαίωση τίτλου σπουδών με … ένα κλικ και για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών
Από τις 15 Νοεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο:
https://ptyxia.gov.gr/.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει στοιχεία για 34.500 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων και Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου, με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Για ποιες Σχολές/Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια)
Για την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές/Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται εξέταση των υποψηφίων σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια)
.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τα τμήματα:

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης σχετικά με την κατάργηση Τμημάτων του

Η Πρύτανης και τo Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν θεσμικά τη λύπη τους για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με το οριζόντιο κλείσιμο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα Τμήματα ζητήθηκαν με αποφάσεις προηγούμενων πρυτανικών αρχών και συνεδριάσεων της Συγκλήτου, θεσμοθετήθηκαν αργότερα και βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας. Ειδικότερα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής λειτουργούσε διοικητικά με προσωρινή Συνέλευση. Επίσης, γνωστοποιεί ότι δεν υπήρξε από το Υπουργείο καμία ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με το ζήτημα.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Όλες οι πληροφορίες για την υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης των υποψηφίων (εγκύκλιοι, υποδείγματα, οδηγίες)
Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση - Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτ
ές έως και την Παρασκευή 15-12-2023.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εγκυκλίους, τα υποδείγματα των αιτήσεων και οδηγίες για τους υποψήφιους.

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση - Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 έως και Παρασκευή 15-12-2023. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση - Δήλωση.

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Αντιδρά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για την επικείμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 28/02.11.2023, αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για την επικείμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών του Τμημάτων που είχαν ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019) και στη συνέχεια τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας με τον ν. 4653/2020

Η απόφαση κατάργησής τους από το ΥΠΑΙΘΑ, δίχως τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, ανατρέπει σαφώς τον στρατηγικό σχεδιασμό και θίγει κατάφωρα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Καθώς, μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, έχουν διακινηθεί απολύτως ανακριβή στοιχεία στον δημόσιο διάλογο, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) γεννηθέντων το έτος 2006 στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Αριθμός εισακτέων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος έτους 2024

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων της κυβέρνησης για το έτος 2024,

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ορκωμοσία Πρωτοετών Σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) - Φωτογραφίες
Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
, στην οποία παρέστη ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR Αντιστράτηγος Πάρις Καπραβέλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Η τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Στρατόπεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ», χοροστατούντος του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Ιάκωβου Αθανασίου, ως εκπροσώπου του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου, και παραβρέθηκαν σε αυτήν:

ΠΡΟΣΟΧΗ - Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης σε φοιτητές

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladikes24 υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης σε φοιτητές για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Κ. Πιερρακάκης: Ψηφιοποίηση και απλούστευση διαδικασιών στην εκπαίδευση

H ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εκπαίδευση ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία εστίασαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Βρυξέλλες, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δήλωσή του στο περιθώριο των εργασιών.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανέφερε συγκεκριμένα ότι με τους ομολόγους του επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων «στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, στην απλούστευση διαδικασιών, στο πώς το κάθε Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας θα μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους καθηγητές, απλουστεύοντας και ψηφιοποιώντας διαδικασίες, στις ψηφιακές δεξιότητες και στο πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουμε σε κάθε χώρα, με στοχευμένα προγράμματα για κάθε ηλικιακή κατηγορία, για κάθε ηλικιακό γκρουπ και στην ενσωμάτωση συνολικότερα της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε:

Πόσοι σπουδαστές θα εισαχθούν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων της κυβέρνησης για το έτος 2024,

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2023-2024 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Πλους Μαθητών και Μαθητριών Γ΄ Λυκείου με Φρεγάτα - Πληροφορίες - Βίντεο
Το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη του Αγίου Νικολάου, προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου να βιώσουν μια ξεχωριστή εμπειρία δίπλα σε στελέχη του ΠΝ, συμμετέχοντας σε έναν ολιγόωρο πλου με Φρεγάτα. Ο πλους θα εκτελεστεί το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Ποιος ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2024

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων της κυβέρνησης για το έτος 2024,

Όλη η ενημέρωση για τις Αστυνομικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Αστυνομικές Σχολές - Ενημέρωση.

στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ενημερώσεις μαθητών Γ΄ Λυκείου από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σχολικό έτος 2023-2024

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση
.


Πατήστε εδώ για να δείτε και άλλες αναρτήσεις του panelladikes24 σχετικά με πληροφορίες για πανεπιστήμια/τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πληροφορίες για επαγγέλματα.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Ποιες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση έναν φοιτητή
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης σε φοιτητές για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Οι κατ' εξαίρεση Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Φοιτητών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης (Κεφάλαιο ΣΤ΄).

Ποιες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση έναν φοιτητή

Πιερρακάκης: Έρχεται ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Θα αναγνωρίζονται από το νόμο - Διεθνοποιείται η τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας
Συνέντευξη Κυριάκου Πιερρακάκη στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής»

Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ίδρυση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα;

Αυτή την στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο για το ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει ελεύθερο πανεπιστήμιο; Αφενός απελευθερώνουμε την ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ιδιότυπο κρατικό μονοπώλιο που ισχύει στη χώρα μας και αφετέρου απελευθερώνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία είναι η ναυαρχίδα της στρατηγικής μας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τα δεσμά μιας γραφειοκρατίας η οποία ακόμη και σήμερα τα ταλαιπωρεί.

Καταργούνται 35 Τμήματα ΑΕΙ από τα 37 Τμήματα που ιδρύθηκαν επί υπουργίας Γαβρόγλου το 2019 - Πίνακας

Καταργούνται 35 Τμήματα ΑΕΙ από τα 37 Τμήματα που ιδρύθηκαν επί υπουργίας Γαβρόγλου το 2019
και τα οποία δεν πρόλαβαν να δεχθούν φοιτητές καθώς τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας από την επόμενη Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Νομικής Πάτρας έχει ήδη καταργηθεί δια νόμου.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Μόνο το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διασώζεται στο οποίο ενσωματώνεται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές - Αστυνομικές - Πυροσβεστικές - Λιμενικές Σχολές και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτους 2024

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου 2024.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όλη η ενημέρωση για τις Αστυνομικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Αστυνομικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

Υποβολή αιτήσεων για κατ' εξαίρεση Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Φοιτητών - Προθεσμία
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

ΕΑΠ - Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Κοινωνικών Κριτηρίων Ακαδημαϊκού Έτους/Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024


Οι φοιτητές των ετησίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2018 και έπειτα, καθώς και οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2021 και έπειτα (εκτός των Δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών CCC, ΤΛΧ, ΔΟΕ, ERM), μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Επίσης, οι φοιτητές των εξαμηνιαίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το χειμερινό ακαδημαϊκού έτους 2018 και έπειτα και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το εαρινό του 2020 και έπειτα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (εκτός των Δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΒΝΠ, ΓΧΝ, ΕΑΓ, ΕΓΑ, ΕΔΙ, ΚΥΚ και του ειδικού προγράμματος ΠΔΕ), μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) - Ενημέρωση για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 3.400€ των σπουδαστών - Οι σημαντικές ημερομηνίες
Εγκρίθηκε χθες, 15.11.2023, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, η 1η τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123938, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΨΣΞΦ4653ΠΩ-Ω0Ι).

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

Ειδικότερα:

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Γίνεται μετεγγραφή φοιτητή με μηδενικό αριθμό μορίων; Τι αναφέρει γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, με μηδενικό αριθμό μορίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων, χωρίς την συγκέντρωση αριθμού μορίων μεγαλύτερου ή ίσου (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο φοιτητής που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής στο τμήμα (ομόφωνα)