Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Δείτε όλα τα νέα τμήματα που ιδρύονται με το νέο νόμο που ψηφίστηκε σήμερα - Ποια τα τμήματα ιδρύθηκαν επιπλέον με τροπολογίες

Αποτέλεσμα εικόνας για τμήματα που ιδρύονται με το νέο νόμο που  - Ποια τα τμήματα ιδρύθηκαν επιπλέον με τροπολογίες
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Ψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκαν οι συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των ΤΕΙ στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Ήδη, κατά τις προηγούμενες μέρες το panelladikes24 σας είχε παρουσιάσει με αναρτήσεις όλα τα τμήματα που θα ιδρυθούν ανά Πανεπιστήμιο με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα.

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολές - Τμήματα - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες (ψηφίστηκε ως Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Μετεγγραφές μαθητών Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού σε Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Σχετική εικόναΑπό το ΥΠΠΕΘ, σε συνέχεια των Υ.Α. υπ’ αρ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2018-2019» και 1045/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (άρθρ. 19), καθώς και της υπ’ αρ. Φ251/42307/Α5/19- 3-2019 εγκυκλίου «Υποβολή αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019» (ΑΔΑ 963Υ4653ΠΣ-ΦΞΒ), διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία για τις μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 σε Λύκεια της ημεδαπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, 10 Μαῒου 2019.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο απαιτείται βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της ημεδαπής. Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν. Το διαβιβαστικό έγγραφο του Συντονιστή εκπαίδευσης θα αποστέλλεται και στην Υπηρεσία μας.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) - Πίνακας

Το ΥΠΠΕΘ με εγκύκλιο ενημερώνει για τις αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 με βάση τα παρακάτω.

1) Με το Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.

2) Με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ορισμένα Τμήματά του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3) Με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2018 (Α’ 224) για στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ. 204754/Ζ1/2018 (Β’ 5655) για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4) Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν και οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των ΓΕΛ, όπως περιγράφονται στην Φ.251/159046/Α5/25-9-2018 ενημερωτική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί περιλαμβάνεται συνημμένος δισέλιδος πίνακας με τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως εντάχθηκαν στα 4 επιστημονικά πεδία για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Δείτε τη ρύθμιση στο panelladikes24 - Θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Το panelladikes24 σας παρουσιάζει τη ρύθμιση που θα καταθέσει το ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα ποσοστά εισαγωγής των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή και θα έχει ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019.


Δείτε τη ρύθμιση στην εικόνα που ακολουθεί.
Με βάση τα παραπάνω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα γίνει η επιλογή των σχολών μεταξύ του ποσοστού 10% και 5%.

Τοποθέτηση Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στην Ολομέλεια της Βουλής για τη ρύθμιση του ποσοστού εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 2019 - Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργείο παιδείασΤο ΥΠΠΕΘ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ που θα αρχίσουν την Παρασκευή 7/6/2019 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 18/6/2019.

Εγκύκλιος Αρ. πρωτ. 51/63501/Α5/19-4-2019 Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2019

Δείτε επίσης: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Ποιοι καθηγητές θα συμμετέχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποιοι καθηγητές συμμετέχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών ΕξετάσεωνΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σχετικά με τη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

«οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Βαθμολογικό Κέντρο (Β.Κ.), οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50)». 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που θα βαθμολογήσουν του υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 θα πρέπει να δίδαξαν το οικείο μάθημα τουλάχιστον το σχολικό έτος 2017-2018 ή το 2018-2019.

Σημειώνεται ότι ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Αλλαγές στο ποσοστό εισακτέων στα Πανεπιστήμια για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ - Από φέτος η εφαρμογή

Αποτέλεσμα εικόνας για Αλλαγές στο ποσοστό εισακτέων στα Πανεπιστήμια για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ - Από φέτος η εφαρμογήΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σας ενημερώνουμε ότι στο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ "Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις", θα κατατεθεί τροπολογία με την οποία θα ρυθμίζεται το ποσοστό πρόσβασης αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια.

Σημειώνεται ότι:

η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019,

- κρίνεται απαραίτητη μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για να προστατευθούν οι θέσεις για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,

- πέρσι το ποσοστό εισακτέων ήταν τουλάχιστον 20% στα ΤΕΙ, 10% στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 5% στα άλλα Πανεπιστήμια,

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 - Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
- μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
- μέχρι τις 15:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 15:30 μ.μ.
- μέχρι τις 17:30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 18:00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Δείτε επίσης: 

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 - Νέα τμήματα για τους υποψήφιους με το 10% - Δείτε το ΦΕΚ


Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την ένταξη των νέων τμημάτων στα 5 επιστημονικά πεδία προκειμένου να διαμορφωθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων ΓΕΛ 10% που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017. 

Πατήστε εδώ για τα Μηχανογραφικά Δελτία 2019.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Σε ΦΕΚ η Υ.Α. σχετικά με τη λήξη μαθημάτων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια για το διδακτικό έτος 2018-2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Σε ΦΕΚ η Î¥.Α. σχετικά με τη λήξη μαθημάτων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια για το διδακτικό έτος 2018-2019Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B΄ 1216/2019 η Υ.Α. σχετικά με τη λήξη μαθημάτων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια για το διδακτικό έτος 2018-2019.


Δείτε επίσης: 


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Πανεπιστήμιο Πατρών - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Σχετική εικόναΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ένταξη ορισμένων σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποκτά τρεις νέες Σχολές -μεταξύ των οποίων η Νομική- και συνολικά 14 νέα Τμήματα καθώς και ένα ερευνητικό κέντρο.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Νομικών Επιστημών, 
β) Γεωπονικών Επιστημών, 
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

2. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμήματα: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τριπολη - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Πελοποννήσου και η ένταξη ορισμένων σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποκτά τέσσερις νέες Σχολές και 16 νέα Τμήματα και ένα ερευνητικό κέντρο.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, 
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα, 
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, 
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.

2. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

3. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα: 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ένταξη των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποκτά συνολικά επτά νέες Σχολές και 33 νέα Τμήματα. Οι Σχολές με τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών που ιδρύεται με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δημιουργούνται α) το Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών και β) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα: 

α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες, 
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες, 
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη, 
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα, 
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα, 
ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Σχετική εικόναΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ένταξη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται συνολικά τέσσερις Σχολές και είκοσι νέα Τμήματα. Επίσης, ιδρύεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Κοζάνη, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές

α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη, 
β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά, 
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα, 
δ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα.

2. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

3. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολές - Τμήματα - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολές - Τμήματα - Μηχανογραφικά Δελτία 2019
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και η κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης.

Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης θα αποτελεί το τρίτο Πανεπιστήμιο που αποκτά η Κρήτη, με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών να αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθώς το ΤΕΙ Κρήτης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή του σε πανεπιστημιακή μονάδα. 

Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης έρχεται να προστεθεί στον ακαδημαϊκό χάρτη μετά την αποτυχία συγχώνευσης του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Πέντε σχολές και 17 Τμήματα αναμένεται να προστεθούν στο δυναμικό του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα ιδρύεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές

α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο, 
β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο, 
δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, 
ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο.

2. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τμήματα

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Ποια τμήματα ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Δείτε το σχέδιο νόμου

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποια τμήματα ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Δείτε το σχέδιο νόμουΤο ΥΠΠΕΘ δημοσίευσε χθες το βράδυ το Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις".

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται οι συνέργειες μεταξύ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που μέχρι τώρα δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Πλέον, μετά τη ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου δεν θα υπάρχουν ΤΕΙ

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί ποια τμήματα ιδρύονται: 

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 

στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 - Ποιες οι νέες αλλαγές - Δείτε το ΦΕΚ Β΄ 1118/2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2019 αλλαγέςΜε την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. Φ.253/43914/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 1118/2019) του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τροποποιείται (και πάλι) το Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ.

Οι αλλαγές αφορούν και τα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε και να διαβάσετε το ΦΕΚ Β΄ 1118/2019.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές έγιναν μετά τους νόμους και Υ.Α. που έχουν γίνει και τις οποίες το panelladikes24 έχει δημοσιεύσει έγκαιρα. Δείτε περισσότερα στους συνδέσμους που ακολουθούν.


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές 2019 - Αύξηση του αριθμού εισακτέων προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας - Δείτε όσα ανέφερε σε συνέντευξη

Αποτέλεσμα εικόνας για panelladikes24 πανελλαδικες εξετασεις 2019 πανελληνιες εξετασεις 2019 αριθμος εισακτεων αει πανεπιστημια ανακοινωση υπουργειο παιδειας προγραμμα ληξη μαθηματων μηχανογραφικο δελτιοΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ1.

Ο υπουργός ανέφερε ότι:


- οι φετινοί εισακτέοι θα είναι περισσότεροι σε σύγκριση με τους 74.692 υποψηφίους που είχαν εισαχθεί την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά,

- ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια,

- η σχετική ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί πιθανόν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αφού η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται έως τις 19/4.

Δείτε επίσης: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Στις 22 Μαΐου 2019 η λήξη των μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ - Στις 29 Μαΐου για τα Γυμνάσια - Δείτε την απόφαση

Αποτέλεσμα εικόνας για Στις 22 Μαΐου 2019 η λήξη των μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ - Στις 29 Μαΐου για τα Γυμνάσια - Δείτε την απόφασηΑνακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2018-2019:

α. Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

β. Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.


Δείτε επίσης: 

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ποιοι θα τροποποιήσουν την Αίτηση - Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποιοι θα τροποποιήσουν την Αίτηση - Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019Οι υποψήφιοι/-ες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά, 

α) είτε το κοινό ειδικό ποσοστό σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) μαζί με τους υποψήφιους/-ες των ημερησίων ΕΠΑΛ, 

β) είτε το ειδικό επιπλέον ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ. 

Με βάση το γεγονός ότι οι νομοθετικές διαδικασίες συνέργειας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενημερώνουμε τους υποψηφίους των εσπερινών ΕΠΑΛ ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της Αίτησης - Δήλωσής τους ως προς την ανωτέρω επιλογή τους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.