Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Οι ερωτήσεις προς τους υποψήφιους των Πανελλαδικών

Τι θέλεις να σπουδάσεις; Αθήνα

Ο κάθε υποψήφιος μπαίνει στο στίβο των Πανελλαδικών Εξετάσεων με στόχο να επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να καλύπτει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. 

Τι γίνεται όμως όταν οι προσδοκίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την κοινωνική πραγματικότητα (κυρίως οικονομική); Τότε ο υποψήφιος αντί για Ιατρική στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να πετύχει στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Δηλαδή ένας υποψήφιος που θέλει να γίνει γιατρός, μπορεί να ασχοληθεί τελικά με σχέδια και μελέτες. Κάποιος άλλος, αντί για το Πολυτεχνείο της Κρήτης να ''βολευτεί'' με ένα ΤΕΙ της πόλης του. Φυσικά, οι αναφορές που γίνονται στις συγκεκριμένες σχολές είναι τυχαίες, δεν έχουν στόχο να μειώσουν την αξία αυτών αλλά να δείξουν πώς επηρεάζονται οι επιλογές ενός μαθητή από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες ζούμε. 

Ικανοποιούμαστε όμως από αυτό; Όχι, αλλά από το να σπουδάσει ένας νέος αυτό που θέλει μακριά από την οικογενειακή εστία, συμβιβάζεται με την αλλαγή των προτιμήσεών του και τις σπουδές εντός έδρας, απαλλάσσοντας την οικογένειά του από υπέρογκα έξοδα. 

Έτσι λοιπόν σε ένα μήνα περίπου με την ανακοίνωση των βάσεων οι υποψήφιοι θα ακούν τις εξής ερωτήσεις:
- Πέρασες Αθήνα; (ή όποια πόλη επιθυμούσε)
- Δε γινόταν να περάσεις Αθήνα;
- Υπάρχει τρόπος για να έρθεις Αθήνα; (μετεγγραφές, χαρτί γιατρού κλπ.)
- Και τώρα;
- Μπορείς να κρατήσεις τη σχολή που πέρασες και να ξαναδώσεις μήπως περάσεις Αθήνα; (και του χρόνου βλέπουμε) 
- Είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε μέρα στη σχολή; Έχει απουσίες;
- Μπορείς να πηγαίνεις με το λεωφορείο καθημερινά στη σχολή και να επιστρέφεις στην Αθήνα;

Αυτά βέβαια γι΄ αυτούς που μπορούν να επιλέξουν. Πόσοι υποψήφιοι όμως επαρχιακών πόλεων ή χωριών έχουν αυτή την επιλογή; Θα σπουδάσουν εκεί που θα περάσουν; Θα διαβάζουν και  θα δουλεύουν (;) παράλληλα για να αντεπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη; 

Οι οικονομικές δυσκολίες πάντα εμποδίζουν τις σπουδές των νέων και αυτό είναι ένας αρνητικός παράγοντας για μια κοινωνία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και αποκλείονται έτσι άτομα που θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά σε μια σχολή αυτό που θέλουν και ονειρεύονται. Και τότε χάνουμε όλοι μας. Ας όψεται ...

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή υποψηφίων στις εισιτήριες εξετάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ανακοινώνεται ότι οι εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα αρχίσουν την 9η Σεπτεμβρίου 2013.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 26η Αυγούστου 2013 έως και την 31η Αυγούστου 2013, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Ικονίου 1 Σταυρούπολη.
Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα
2. Επικυρωμένο τίτλο απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο:
α) τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.
Β)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβή δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ΄) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους,αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθεση περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους υποψηφίους της κατηγορίας με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που πέτυχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου 2013 (βαθμός από πέντε και άνω).

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Επηρεάζονται οι υποψήφιοι του 2014;

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 βρίσκονται στην εκκίνηση για τον μεγάλο αγώνα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τις τελευταίες μέρες συνεχώς παρουσιάζονται σχέδια και αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ωστόσο, αυτά είτε πρόκειται για πληροφορίες είτε για non paper του υπουργείου Παιδείας, δε θα πρέπει να επηρεάζουν τους φετινούς υποψήφιους. Οι όποιες αλλαγές και εάν γίνουν δεν αφορούν τους μαθητές της φετινής Γ΄ Λυκείου. Μάλιστα ο υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν θα έχουμε αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα πριν το 2016-2017. Το πιο πιθανόν αν προχωρήσουν τα συγκεκριμένα σχέδια (δείτε εδώ) να αφορούν τους μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου ή τη Γ΄ Γυμνασίου (πιο ρεαλιστικό).

Άλλωστε, εντός των ημερών αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή, προς ψήφιση, το σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο.Υποψήφιοι ΕΠΑΛ - Οι χαμένοι του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Τι θα γίνει με τις βάσεις των ΕΠΑΛ

Οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις θα μείνουν στην ιστορία καθώς με την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ που είχε ως στόχο την αναμόρφωση - συρρίκνωση του ακαδημαϊκού χάρτη, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τα μηχανογραφικά δελτία και οι υποψήφιοι κλήθηκαν να δηλώσουν σχολές, που έμαθαν την ύπαρξή τους, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικών δελτίων.

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν έφερε αλλαγές όμως μόνο στις ονομασίες και στις έδρες σχολών αλλά και στην κατανομή των εισακτέων σ΄ αυτές. Το υπουργείο Παιδείας προσπαθώντας να μη μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλογικά με την κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων ή σχολών, αύξησε τους εισακτέους σε πολλές σχολές. Αυτό βέβαια χαροποίησε τους υποψήφιους αλλά με μια δεύτερη ματιά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι χαμένοι των εξελίξεων, όσο αφορά τους υποψήφιους, είναι οι αυτοί των ΕΠΑΛ. Γιατί όμως;

- Γιατί κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σαφώς μικρότερο Μηχανογραφικό Δελτίο.

- Γιατί ο αριθμός των εισακτέων από τα ΕΠΑΛ μειώθηκε αφού οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (η ομάδα Α, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία) εισάγονται μόνο στα ΤΕΙ που πολλά από αυτά καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν άρα μειώθηκαν και οι διαθέσιμες θέσεις. Ως αντιστάθμιση γι΄ αυτές τις χαμένες θέσεις αυξήθηκαν οι εισακτέοι σε πολλά Πανεπιστήμια που δεν επηρεάζει τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Όσο αφορά στις βάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ και παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να γίνει η εξής διαπίστωση: Οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ είχαν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις ή ανάλογες των περσινών. Άρα οι βάσεις θα έχουν ανοδική τάση (σε γενική εικόνα) αν συνυπολογίσουμε και τον αριθμό εισακτέων στα ΤΕΙ.

Συμπέρασμα: Κατά την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά οι εισακτέοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι σε μικρότερο ποσοστό από τα ΕΠΑΛ σε σχέση με άλλες χρονιές και οι βάσεις κυρίως στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ θα συμπιεστούν προς τα πάνω.

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Δείτε τον αριθμό εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 - Ορθή επανάληψη

Ορθή επανάληψη - Δείτε αναλυτικούς πίνακες ανά σχολή και ειδική κατηγορία

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2013 – 2014

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Δείτε αποτελέσματα των ΠΚΕ για Στρατιωτικές Σχολές

Στους παρακάτω συνδέσμους οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών θα μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών) και σχετικές ανακοινώσεις.


η ενημέρωση είναι συνεχής

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Δείτε αναλυτικούς πίνακες ανά σχολή

Σε συνέχεια της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, καθορίστηκε ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων. Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

Πατήστε εδώ για να δείτε συγκριτικό πίνακα με τον αριθμό εισακτέων ανά σχολή μεταξύ των ετών 2012 και 2013.

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Έλληνες του εξωτερικού - Δείτε τις καταστάσεις με τους υποψήφιους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά

Ανακοίνωση ΕΑΠ προς υποψήφιους φοιτητές

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Ομιλία Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλου στην Ολομέλεια της Βουλής - 17/07/013

Ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στην τοποθέτησή του στη Βουλή σχετικά με το πολυνομοσχέδιο «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» αναφέρθηκε ανάμεσα στα άλλα και στα θέματα που αφορούν την Τεχνική Εκπαίδευση, τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ αλλά και για τα δημόσια ΙΕΚ. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ομιλία του κ. Αρβανιτόπουλου.

Ομιλία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου στην Ολομέλεια της Βουλής για τα ζητήματα παιδείας στο πολυνομοσχέδιο

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μίλησε χτες στη Βουλή για το άρθρο του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται στα θέματα της παιδείας και έδωσε απαντήσεις σε ζητήματα παιδείας. Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και για τα θέματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων είπε:

Σχετικά με την πρόβλεψη του Υπουργείου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ:
«Κανένας μαθητής δεν μένει χωρίς σχολείο. Οι δεκατρείς χιλιάδες μαθητές, που τη σχολική χρονιά 2012-2013 επέλεξαν ειδικότητες επαγγελμάτων που καταργούνται, απρόσκοπτα θα τις ολοκληρώσουν έως να αποφοιτήσουν. Γι’ αυτόν το σκοπό θα απασχοληθούν ωρομίσθιοι καθηγητές, όπως είπαμε, με προτεραιότητα πρόσληψης για αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
Οι μαθητές που το Σεπτέμβριο του 2013 πρέπει να επιλέξουν ειδικότητες επαγγελμάτων στις ΕΠΑΣ ή τομείς επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ θα επιλέξουν προφανώς μεταξύ των εναπομεινάντων είκοσι δύο ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ και δέκα τομέων στα ΕΠΑΛ».

Ειδικότερα αναφέρθηκε στις δομές της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης:
«Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία με αριθμούς. Σε όλη την επικράτεια λειτουργούν έντεκα μόλις ιδιωτικά ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και τριακόσια ογδόντα επτά δημόσια ΕΠΑΛ και εκατόν δύο δημόσιες ΕΠΑΣ. Από τα έντεκα αυτά ιδιωτικά τα δύο είναι ΕΠΑΛ και τα εννιά ΕΠΑΣ, τα οποία προσφέρουν ελάχιστες ειδικότητες από τις σαράντα εννιά ειδικότητες που προσφέρονται στα δημόσια ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί ενενήντα ένα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία παρέχουν τις ανάλογες καταργούμενες ειδικότητες επαγγελμάτων και τα οποία υπάρχουν, όπως ξέρετε, παραπάνω από ένα τουλάχιστον σε κάθε νομό».

Εκτενώς στάθηκε στο νέο Τεχνικό Λύκειο που θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα:
«Έχουμε πάρει πολλές φορές το μάθημα τα τελευταία χρόνια πως ό,τι δεν αλλάζουμε στην ώρα του, ό,τι δεν αλλάζουμε όταν πρέπει να το αλλάξουμε, τότε το αλλάζουμε αναγκαστικά και με πιο επώδυνο τρόπο…Πράγματι, οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται στην τεχνική εκπαίδευση, φυσικά θα ολοκληρωθούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τεχνική εκπαίδευση για το νέο Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο. Όπως ακούσατε, είναι δέσμευση και του Υπουργού, αλλά κι εγώ θα επιδιώξω να κατατεθεί άμεσα, να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα.
Άρα και η πίεση από πλευράς ΠΑΣΟΚ που ηγέρθη ήταν πολύ σωστή. Είναι γεγονός ότι θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτό το νομοσχέδιο εδώ και καιρό. Αν είχαμε όλο το πεδίο ελεύθερο και βλέπαμε ξεκάθαρα πού θέλουμε να πάμε, οι σημερινές αλλαγές θα ήταν πολύ πιο ευεξήγητες και δεν θα ξένιζαν –αν θέλετε- κάποιους… Μην ξεχνάμε ότι στο νέο λύκειο επιδιώκεται η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, όπου οι ειδικότητες που καταργούνται αντικαθίστανται από άλλες, οι οποίες ανταποκρίνονται στη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση, μια σειρά από μεγάλα θέματα, για τα οποία δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή εκπαίδευση…
Το Υπουργείο Παιδείας έχει προαναγγείλει ότι το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα γενικό λύκειο και ένα τύπο τεχνικού λυκείου, στο οποίο εφαρμόζεται καθολικά για όλους τους μαθητές ο θεσμός της μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση.

Για να δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.