Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Αποτέλεσμα εικόνας για PANELLADIKES24 Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018

08/06/2018 Νέα Ελληνική Γλώσσα - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

11/06/2018 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
11/06/2018 Μαθηματικά - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

13/06/2018 Ιστορία - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
13/06/2018 Φυσική - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
13/06/2018 ΑΕΠΠ - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

15/06/2018 Λατινικά - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
15/06/2018 Χημεία - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
15/06/2018 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

19/06/2018 Βιολογία Ο.Π. - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
19/06/2018 Βιολογία Γ.Π. - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Δείτε επίσης: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Αποτέλεσμα εικόνας για PANELLADIKES24 Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018

07/06/2018 Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελλην. Γλώσσα) (Δ΄ ΕΠΑΛ) - Θέματα - προτεινόμενες απαντήσεις


12/06/2018 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
12/06/2018 Στοιχεία Μηχανών - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
12/06/2018 Ναυσιπλοϊα ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
12/06/2018 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις 
12/06/2018 Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί (ν. 4186) - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις

14/06/2018 Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ / Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ - Θέματα - Προτειν. απαντήσεις
14/06/2018 Ηλεκτροτεχνία 2 / Ηλεκτροτεχνία - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
14/06/2018 Ιστορία Σύγχρ. Τέχνης / Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί (ν. 4473) - Θέματα - Προτειν. απαντήσεις
14/06/2018 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο - Θέματα 

16/06/2018 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
16/06/2018 Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολ. Δικτύων και Επικοινωνιών - Θέματα - Προτειν. απαντήσεις 
16/06/2018 Μεταφορά Φορτίων - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
16/06/2018 Αρχές Βιολ. Γεωργίας / Βιολ. Γεωργία / Βιολ. Διατροφή Ζώων - Θέματα - Προτειν. απαντήσεις
16/06/2018 Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις 

18/06/2018 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
18/06/2018 Ηλεκτρικές Μηχανές - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
18/06/2018 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις 

20/06/2018 Μηχανές Πλοίου ΙΙ - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
20/06/2018 Προγραμματισμός Υπολογιστών - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
20/06/2018 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
20/06/2018 Τεχνολογία Υλικών - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
20/06/2018 Δενδροκομία - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις

21/06/2018 Οικοδομική - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
21/06/2018 Ψηφιακά Συστήματα - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
21/06/2018 Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
21/06/2018 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις

Δείτε επίσης: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Αποτέλεσμα εικόνας για PANELLADIKES24 Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα 2018

22/06/2018 Αγγλικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
23/06/2018 Γερμανικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
23/06/2018 Ισπανικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
25/06/2018 Ελεύθερο Σχέδιο - Θέματα
26/06/2018 Γραμμικό Σχέδιο - Θέματα
27/06/2018 Γαλλικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
28/06/2018 Ιταλικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
29/06/2018 Αρμονία - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις (1) (2)
30/06/2018 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων - Θέματα - Αρχείο mp3 - Προτειν. απαντήσεις

Δείτε επίσης:

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Πως μπορούν οι υποψήφιοι να δουν τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Πως μπορούν οι υποψήφιοι να δουν τα γραπτά των Πανελλαδικών ΕξετάσεωνΠολλοί υποψήφιοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 θα ήθελαν να δουν τα γραπτά τους και να διαπιστώσουν πως προέκυψε η βαθμολογία σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. 

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το panelladikes24 σας γνωστοποιεί τα εξής:

- υπάρχει δυνατότητα ώστε υποψήφιοι να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους,

- η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο,

- η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου,

- οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων,

- μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του e-Παραβόλου στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων». Το παράβολο ορίζεται σε 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και σε 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων.

Το panelladikes24 θα ενημερώσει για κάθε εξέλιξη.

Δείτε επίσης:


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου επόμενη υποχρέωση των υποψηφίων - Πληροφορίες

Αποτέλεσμα εικόνας για Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου επόμενη υποχρέωση των υποψηφίωνΥπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 5-7-2018 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 


- Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 16-7-2018 και είναι αποκλειστική. 

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. 

- Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Δείτε επίσης:Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ 2017 μετά την ανακοίνωση των μορίων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 - Πολλές πληροφορίες

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, πολλοί ενδιαφερόμενοι αναζητούν πληροφορίες για τις περσινές βάσεις, 


Δείτε επίσης:


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σχετική εικόναΑνακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2018.

Για τα στατιστικά ΓΕΛ, πατήστε εδώ.

Για τα στατιστικά ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό μορίων υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2018 - Αναλυτικό παράδειγμα

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια που προκύπτουν από τη βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 πατώντας στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Δείτε από το panelladikes24 ένα παράδειγμα υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (για υποψήφιους ΓΕΛ)

Σύμφωνα με τις Υ.Α. που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα, τα μαθήματα με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού και τους συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών για ορισμένα τμήματα, το panelladikes24 σας παρουσιάζει ένα παράδειγμα υπολογισμού μορίων.

Στο παράδειγμα έχουμε έναν υποψήφιο της Ο.Π. Θετικών Σπουδών που εξετάζεται στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία ως μάθημα επιλογής για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σχολές του 3ου Ε.Π.

Σημειώνεται ότι μετρούν μόνο οι γραπτοί βαθμοί κάθε μαθήματος.

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Σε ΦΕΚ η απόφαση με τον αριθμό εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 - Πίνακες


Δείτε επίσης: Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Αστυνομικές Σχολές.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 - Δείτε τι εμφανίζει η σελίδα των αποτελεσμάτων

Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 καθώς πλησιάζει η ώρα που θα δημοσιευτούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα μαθήματα που εξετάστηκαν.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσα από τη σελίδα του panelladikes24 καθώς θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος της σελίδας με τα αποτελέσματα σε σχετική ανάρτηση. Πατήστε εδώ.

Ήδη η ειδική σελίδα του υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα είναι ενεργή.

Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται.Δείτε επίσης:

ΥΠΠΕΘ - Αύριο η ανακοίνωση βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018 - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ώρα και που θα δουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 τους βαθμούς τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν

Από το panelladikes24 ευχόμαστε Καλά Αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Χρονοδιαγράμματα αποδοχής θέσης & εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Χρονοδιαγράμματα αποδοχής θέσης & εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές και τους υφιστάμενους φοιτητές του για τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα, που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

- Αποδοχή θέσης από υποψήφιους (νεοεισερχόμενους) προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς (Μάστερ) φοιτητές για το 2018-2019: Από 28 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου 2018 (στις 11.30 το πρωί).

- Εγγραφή σε Θεματικές Ενότητες για τους νεοεισερχόμενους (https://applications.ouc.ac.cy/students) και τους υφιστάμενους (https://erp.ouc.ac.cy:5443/irj/portal) προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς (Μάστερ) φοιτητές για το 2018-2019: Μεταξύ 5 και 10 Ιουλίου 2018 (στις 13.30 μ.μ.).

Τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν και στην καταβολή των σχετικών διδάκτρων (για προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου) και του διαχειριστικού κόστους (για τα προπτυχιακά προγράμματα) είναι αναρτημένα στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, ΕΔΩ.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Από το panelladikes24 ευχόμαστε Καλά Αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Από το panelladikes24 ευχόμαστε Καλά Αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018Το panelladikes24 ενόψει της ανακοίνωσης των βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, εύχεται σε όλους ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Επίσης, επισημαίνουμε τα εξής:

- η διαδικασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν εξαρτάται μόνο από τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά και από την συμπλήρωση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου Μηχανογραφικού Δελτίου σύμφωνα με τις επιθυμίες του υποψηφίου. 

- δε θα πρέπει να επηρεάσει τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου ο αριθμός των μορίων του κάθε υποψηφίου καθώς στο Μ.Δ. εκφράζεται το ''τι θέλω'' και όχι το ''τι μπορώ''.

- μην παρασύρεστε από δημοσιεύματα σε τηλεοράσεις, εφημερίδες και διαδίκτυο για τις Βάσεις 2018 καθώς δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις. Άλλωστε κάθε χρόνο η πραγματικότητα αποδεικνύει την εγκυρότητα ή μη των παραπάνω εκτιμήσεων.

- το panelladikes24 θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε εξέλιξη με συνεχείς αναρτήσεις.

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Περισσότερα μόρια στους φοιτητές από τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές τον Ιούνιο για το επίδομα των 380 ευρώ

02 11 17ikyΣχετικά με το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2017-2018 Β΄ Κύκλος και υλοποιείται κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου και Αν. Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση (Απόφαση 64833/Z1/24-4-2018, ΦΕΚ 1625/B/10-5-2018), ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μηνός Ιουνίου 2018, θα ενισχυθούν με δέκα μόρια (10) σε περίπτωση που θα δηλώσουν το κριτήριο μοριοδότησης Β.2.7. του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έχουν τη δυνατότητα έως την καταληκτική προθεσμία να την τροποποιήσουν, επιλέγοντας άρση οριστικοποίησης, διορθώνοντας ενδεχόμενα λάθη ή αβλεψίες και να προσθέσουν τυχόν κριτήρια μοριοδότησης για λόγους που συντρέχουν.

Δείτε τις προηγούμενες αναρτήσεις του panelladikes24 για το συγκεκριμένο θέμα.

Δείτε πληροφορίες για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τι ώρα και που θα δουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 τους βαθμούς τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν

Αποτέλεσμα εικόνας για Τι ώρα και που θα δουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 τους βαθμούς τους στα μαθήματα που εξετάστηκανΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 29-6-2018 μετά τις 13:00,

α. σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του,

β. στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Δείτε επίσης:
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ίδρυση Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) στην Κάλυµνο με Σχολή Πλοιάρχων που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σχετική εικόναΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας ''Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις''. 

Στο άρθρο 12 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου προβλέπεται η ίδρυση Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού στην Κάλυµνο.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) προστίθεται περίπτωση ως εξής: «ΙΑ΄ Α.Ε.Ν. Καλύµνου, µε έδρα την Κάλυµνο. Σχολή Πλοιάρχων.»

Σημειώνεται ότι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει μόνο το Α΄ εξάμηνο ενώ τα υπόλοιπα εξάμηνα θα λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Τέλος, γίνονται προσπάθειες από φορείς του νησιού περί ίδρυσης και Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τους υποψήφιους σπουδαστές των ΑΕΝ.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.