Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ - Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2023

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος λήγουν οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα,

Αποτελέσματα ΠΚΕ Στρατιωτικών Σχολών έτους 2023 - Συνεχής ενημέρωση - Ελεύθερος σχολιασμός


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το panelladikes24 μέσα από αυτή την ανάρτηση θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ΠΚΕ έτους 2023 για την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση θα είναι καθημερινή.

Αρχική ανάρτηση 06/03/2023 - Τελευταία ενημέρωση 17/03/2023

Σχολές Λιμενικού Σώματος - Αποτελέσματα ΠΚΕ έτους 2023 - Συνεχής ενημέρωση - Ελεύθερος σχολιασμός


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το panelladikes24 μέσα από αυτή την ανάρτηση θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ΠΚΕ για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος έτους 2023.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση θα είναι καθημερινή.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Αρχική ανάρτηση 13/03/2023 - Τελευταία ενημέρωση 17/03/2023

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή 1.716 σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

Όλοι οι υποψήφιοι/-ες, από την 17-03-2023 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ενώ πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 17-03-2023 μέχρι και την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έτους 2023 - Αριθμός εισακτέων ανά ειδικότητα - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

Με βάση την Απόφαση:

Παροχή δέκα (10) υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο πλαίσιο του δυστυχήματος στα Τέμπη

Πρωτοβουλία για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτητές και φοιτήτριες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, προωθεί η Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, στέκεται αρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες, προσφέροντας 10 υποτροφίες, για δωρεάν φοίτηση, σε προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει ήδη αρχίσει και ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions

ΕΛΜΕΠΑ - Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει από το 2019

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ορίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και αποτελείται από τρεις Πανεπιστημιακούς της αλλοδαπής (Η.Π.Α και Η.Β.), έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν προπτυχιακό φοιτητή, αντίστοιχου τμήματος, από άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εξετάστηκε ενδελεχώς από την Επιτροπή σύμφωνα με τα δώδεκα (12) κριτήρια ποιότητας που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Αριθμός εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  έτους 2023.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί για να δείτε την απόφαση.

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Κρήτη - Έκπτωση 30% σε υποψήφιους των Στρατιωτικών Σχολών για τις μετακινήσεις τους

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΑΝΕΚ LINES παρέχει έκπτωση 30% για τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων της Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Η παροχή αφορά τους μαθητές που θα ταξιδέψουν στις γραμμές Κρήτης, καθώς και τους γονείς ως συνοδούς, προκειμένου να μετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών που θα πραγματοποιηθούν από 6 Μαρτίου έως και 7 Απριλίου 2023.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) - Ποια τα γενικά προσόντα των υποψηφίων έτους 2023


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ΦΕΚ ο νόμος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία - Όλες οι διατάξεις
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Κανονισμός Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 - Ποιος ο αριθμός εισακτέων


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ o Κανονισμός Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Όλη η ενημέρωση για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Α.Ε.Ν. - Ενημέρωση.

Σύμφωνα με την απόφαση ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καθορίζεται σε 1479 (741 Πλοίαρχοι και 738 Μηχανικοί).

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των Σχολών Λιμενικού Σώματος έτους 2023 - Αρχίζουν οι ΠΚΕ


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Αρχίζει η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους των Σχολών Λιμενικού Σώματος έτους 2023 σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις Σχολές.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Το panelladikes24 εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλους τους υποψήφιους και τονίζεται ότι θα ενημερώνει καθημερινά για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώνονται από τις σχολές στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Πυροσβεστικές Σχολές 2023 - Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Ενημέρωση για τους υποψηφίους


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://atomika.fireservice.gr/web/apps/national-exams-v2 από σήμερα, Δευτέρα 13/03/2023, έως και τη Δευτέρα 20/03/2023.

Επίσης, γνωστοποιούνται στους υποψηφίους τα εξής:

Παρατείνονται τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό σε σχολεία, Πανεπιστήμια, ΙΕΚ, ΑΕΝ, κολλέγια κτλ. έως 27 Μαρτίου

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Σιδηροδρομικό δυστύχημα Τεμπών - 11 μέτρα στήριξης και αρωγής συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων - Μέτρα για μετεγγραφές, στέγαση και στέγαση φοιτητών - Επιπλέον μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Έντεκα παρεμβάσεις που αφορούν τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους τραυματίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση
σημειώνοντας παράλληλα ότι «η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται. Ελάχιστο χρέος της Πολιτείας, σε αυτές τις συνθήκες, είναι να ανακουφίσει και να στηρίξει, με σεμνότητα και σεβασμό, τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Δεν θα επηρεαστούν από τις εκλογές λέει η Κεραμέως - Όλο τον Ιούνιο η διεξαγωγή τους


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

«Το χρονοδιάγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο, θα τηρηθεί κανονικά», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Ενημέρωση.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία έτους 2023 - Πίνακας - Αριθμός εισακτέων - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 10 Μαρτίου και ώρα 14:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες εισαγωγής τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00, προσβάσιμη στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.

Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την υποβολή της αίτησής τους, μπορούν να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα λάβουν τα εξής ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS): α. ως προς το εξεταστικό κέντρο και τον κωδικό υποψηφίου, καθώς και για τα αποτελέσματα των Πρότυπων (2 μηνύματα), β. τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων (1 μήνυμα).

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης έτους 2023 - Εγκύκλιος - Υποβολή αιτήσεων - Αριθμός εισακτέων


Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

Η Εγκύκλιος ΕΔΩ.     Η συμπληρωματική Εγκύκλιος ΕΔΩ.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024


Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου. 

Τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ - Ποια η πρόταση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Με πρωτοβουλία του ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7-3-2023 τηλεδιάσκεψη με θέμα: ''Το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ'', σε μια προσπάθεια λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών, μέσα από μια γόνιμη συζήτηση να δρομολογηθεί μια ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση ευρείας αποδοχής, η οποία να οδηγήσει στη ψήφιση νομοσχεδίου για την Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ, ακόμα και από την παρούσα Βουλή.

Στην τηλεδιάσκεψη προσκεκλημένοι από το ΔΣ της ΕΤΕ ήταν:

Αύξηση κατά 29% της τακτικής χρηματοδότησης ΑΕΙ από το 2019 στο 2023 - Διάγραμμα - Πίνακας

Αύξηση κατά 29% από το 2019, από 90,78 σε 117,12 εκ. ευρώ
, σημειώνει η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ, στην κατεύθυνση της σταθερά αυξανόμενης ενίσχυσης των Πανεπιστημίων της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται εκ νέου αυξημένη τακτική επιχορήγηση με πόρους ύψους 117,12 εκ. € για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2023, προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στις νέες τους αρμοδιότητες. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δίνεται αυξημένη τακτική επιχορήγηση, επιπλέον της έκτακτης χρηματοδότησης που επίσης βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια..

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Δυνατότητα μετεγγραφής για τους φοιτητές του μοιραίου τρένου στα Τέμπη

Τη δυνατότητα να πάρουν μετεγγραφή δίνει το Υπουργείο Παιδείας στους φοιτητές που ταξίδευαν με το μοιραίο τρένο στα Τέμπη

Για τις Μετεγγραφές Φοιτητών θα έχετε πλήρη ενημέρωση και στη σελίδα Μετεγγραφές Φοιτητών - Ενημέρωση.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος επισκέφθηκε φοιτητές στα νοσοκομεία Λάρισας, συνομίλησε μαζί τους και τους εξήγησε ότι θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφών, εάν βέβαια το επιθυμούν.