Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ με ρυθμίσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, τη στρατιωτική θητεία κ.ά.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»
μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Όλη η ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Στρατιωτικές Σχολές - Ενημέρωση.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με τη δημιουργία του νομικού προσώπου «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας»,

β) ο εκσυγχρονισμός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών, την απλοποίηση της ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και

γ) η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το Σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε επτά μέρη:

Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει τον σκοπό και το αντικείμενο του νομοθετήματος.

Το Β΄ Μέρος αφορά στη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.).

Το Γ΄ Μέρος αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

Το Δ΄ Μέρος αφορά στη σύσταση νέου Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Ε΄ Μέρος αφορά στην επίλυση ζητημάτων των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην ενίσχυση του εισοδήματος του στρατιωτικού προσωπικού, στη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων, στην κατάταξη καταρτισμένου προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ενίσχυση της ασφάλειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το ΣΤ΄ Μέρος περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Το Ζ΄ Μέρος αφορά στην έναρξη ισχύος του νόμου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του ΥΕΘΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και να δείτε όλα τα σχόλια που κατατέθηκαν επί του σχεδίου νόμου.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


1 σχόλιο:

  1. Ο νέος νόμος με ρυθμίσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, τη στρατιωτική θητεία κ.ά. - ΦΕΚ

    https://panelladikes24.blogspot.com/2024/06/blog-post_4.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή