Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ δύο (2) αποφάσεις σχετικά με τα νέα τμήματα του ΔΠΘ
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ δύο (2) αποφάσεις σχετικά με τα νέα τμήματα του ΔΠΘ.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις

- καθορίζονται ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, εφόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και ειδικών μαθημάτων, για τα νέα τμήματα του ΔΠΘ

- τροποποιείται η απόφαση κατάταξης των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία με την προσθήκη των νέων τμημάτων του ΔΠΘ που ήταν ενταγμένα στο ΔΙΠΑΕ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις με όλες τις λεπτομέρειες.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου