Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Διαδικασία Ολοκλήρωσης Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι έως και την Παρασκευή 15.09.2023, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Είσαι πρωτοετής φοιτητής-τρια και θέλεις να είσαι πλήρως ενημερωμένος-η για όλες τις εξελίξεις που απαιτούνται στα πρώτα φοιτητικά σου βήματα; Αν ναι, τότε μπορείς να έχεις πλήρη ενημέρωση και από τη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Ενημέρωση.

hsad@hua.gr - (για το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης)

dietad@hua.gr - (για το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής)

geoad@hua.gr - (για το Τμήμα Γεωγραφίας)

ditad@hua.gr - (για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής)

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την παραλαβή των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που συνδέονται με τη φοιτητική σας ιδιότητα, θα πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi, προς τη Γραμματεία του Τμήματός σας, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

"επιθυμώ
- την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα 
- την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ....."

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να αποσταλούν οι κωδικοί σας.

Επισημαίνουμε ότι, στο σύστημα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπεύθυνης δήλωσης, εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία (όχι του γονέα) διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, όπου θα συμπληρώσετε αντίστοιχα μία υπεύθυνη δήλωση και θα πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ταχυδρομικά στο Τμήμα εισαγωγής σας.

2. Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

4. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg). Στην περίπτωση της αποστολής με ταχυδρομείο θα χρειαστούν δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

5. (Μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων

6. Εκτύπωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)


Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την Παρασκευή 15.09.2023 στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα (σημειώνεται το Τμήμα εισαγωγής σας: Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής ή Τμήμα Γεωγραφίας)
Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα - Αθήνα

και για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος - Αθήνα
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου