Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δ.ΙΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ έτους κατάρτισης 2023-2024
Από το panelladikes24 σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Επιλογής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια IEK αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2023-2024, έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 23:59.

Όλη η ενημέρωση για τα ΙΕΚ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΙΕΚ - Ενημέρωση.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση επιλογής ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Κράτους, ακολουθώντας τη διαδρομή:

www.gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Εγγραφή στο ΔΙΕΚ …..

Υποψήφιοι που δε διαθέτουν Κωδικούς TAXISnet (υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. κ.ά.), υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα ΔΙΕΚ του ενδιαφέροντος τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί για όλες τις λεπτομέρειες.


Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ καθώς και στη σελίδα ΙΕΚ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου