Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και ολοκλήρωσης εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο διάστημα από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Είσαι πρωτοετής φοιτητής-τρια και θέλεις να είσαι πλήρως ενημερωμένος-η για όλες τις εξελίξεις που απαιτούνται στα πρώτα φοιτητικά σου βήματα; Αν ναι, τότε μπορείς να έχεις πλήρη ενημέρωση και από τη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Ενημέρωση.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να τους χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας, μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. 

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας τους, καλούνται οι εισακτέοι πρωτοετείς φοιτητές να καταθέσουν ή και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ένδειξη φακέλου «εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή») μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

- Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.

- Εκτυπωμένο το υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/

- Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Α4) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).

- Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν:

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε 

α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ.358/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, είτε

β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, θα πρέπει να υποβάλουν και:

- Σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή ΄Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Η κατάθεση δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου) μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jspΓια την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου