Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενημερώνει τους νέους φοιτητές του

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών έγιναν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Είσαι πρωτοετής φοιτητής-τρια και θέλεις να είσαι πλήρως ενημερωμένος-η για όλες τις εξελίξεις που απαιτούνται στα πρώτα φοιτητικά σου βήματα; Αν ναι, τότε μπορείς να έχεις πλήρη ενημέρωση και από τη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 - Ενημέρωση.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιονδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης, απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2023.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέλαβε στις 26/9/2023 τα δεδομένα των ηλεκτρονικών εγγραφών και τα επεξεργάζεται. Θα αποστείλει τους ιδρυματικούς λογαριασμούς στους νέους φοιτητές με SMS.

Να παρακολουθείτε την παρούσα ανακοίνωση την οποία θα ανανεώνουμε τακτικά με ό,τι νεότερη πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη. Επίσης να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου