Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Αυξάνεται η αποζημίωση των μαθητευομένων στις ΕΠΑΣ και στις Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. - ΦΕΚ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 78812/6-9-2023 (ΦΕΚ Β΄ 5325/2023), το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του ν. 4763/2020 ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) [αντί 75% που ίσχυε] επί του νόμιμου, κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Όλη η ενημέρωση για τις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ - Ενημέρωση.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 78811/6-9-2023 (ΦΕΚ Β΄ 5325/2023), η αποζημίωση των μαθητευομένων των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας ορίζεται σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) [αντί 80% που ίσχυε] επί του νόμιμου, κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ Β΄ 5325/2023 με τις δύο αποφάσεις.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς και στη σελίδα ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου