Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) 2024 - Πώς προκύπτουν - Ποια η σημασία τους - Έχουν σχέση με τις βάσεις των τμημάτων;
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το ΥΠΑΙΘΑ δημοσίευσε σήμερα (9/7) τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - Ενημέρωση.

Πώς προκύπτει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) σε κάθε τμήμα

- H Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) διαμορφώνεται βάσει ενός συντελεστή που κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 1,2 και της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα.

- Ο συντελεστής αυτός καθορίζεται από το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

- Με την ίδια λογική διαμορφώνεται και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό/ά μάθημα/τα.

Ποια η σημασία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

- Κάθε υποψήφιος, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, μπορεί να επιλέξει μόνο τμήματα για τα οποία έχει εξασφαλίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ανάλογα με τη βαθμολογία του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

- Δηλαδή θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα μπορούν να δηλώσουν όλα τα τμήματα, άλλοι που θα μπορούν να δηλώσουν μέρος των τμημάτων και αρκετοί οι οποίοι δεν θα έχουν δυνατότητα επιλογής κανενός τμήματος στο μηχανογραφικό δελτίο.

Προσοχή

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ενός τμήματος δεν αποτελεί τη βάση του τμήματος καθώς αυτή θα ανακοινωθεί τέλος Ιουλίου και η οποία επηρεάζεται από τα μόρια των υποψηφίων που ενδιαφέρονται για κάθε τμήμα και τον αριθμό εισακτέων του συγκεκριμένου τμήματος.

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου