Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

1,80 € είναι το ημερήσιο μοναδιαίο κόστος αποζημίωσης στα Πανεπιστήμια για τη σίτιση των φοιτητών

Ο στόχος της προσφοράς Φοιτητικής Μέριμνας (σίτισης και στέγασης) είναι άκρως ακαδημαϊκός, διότι εξασφαλίζει τις βασικές ανάγκες ευημερίας των φοιτητών, ώστε απερίσπαστα να επιδοθούν στις σπουδές τους
.

Η ποιότητα της σίτισης εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

1. Το ημερήσιο μοναδιαίο κόστος αποζημίωσης που στην παρούσα φάση είναι ίσο με 1,80 €.

2. Τον αριθμό των δικαιούχων σιτιζόμενων φοιτητών.

3. Το διατιθέμενο από το Υπουργείο Παιδείας κονδύλι που δεν είναι πάντα το γινόμενο του ημερήσιου μοναδιαίου κόστους επί του αριθμού των δικαιούχων φοιτητών.

Η ποιότητα της σίτισης είναι συνάρτηση της διαφοράς του αριθμού των δικαιούχων και του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών και προτείνονται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα ακόλουθα:

● Αύξηση του ημερησίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο θα πρέπει να φτάσει σχεδόν 3,60 € - 4,50 €.

● Εξορθολογισμός του εισοδηματικού κριτηρίου.

● Αύξηση του πραγματικά διατιθέμενου ποσού του προϋπολογισμού.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου