Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Ποιοι καθηγητές θα συμμετέχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποιοι καθηγητές συμμετέχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών ΕξετάσεωνΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Σχετικά με τη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

«οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Βαθμολογικό Κέντρο (Β.Κ.), οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50)». 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που θα βαθμολογήσουν του υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 θα πρέπει να δίδαξαν το οικείο μάθημα τουλάχιστον το σχολικό έτος 2017-2018 ή το 2018-2019.

Σημειώνεται ότι ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου