Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Πανεπιστήμιο Πατρών - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Σχετική εικόναΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ένταξη ορισμένων σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποκτά τρεις νέες Σχολές -μεταξύ των οποίων η Νομική- και συνολικά 14 νέα Τμήματα καθώς και ένα ερευνητικό κέντρο.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Νομικών Επιστημών, 
β) Γεωπονικών Επιστημών, 
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

2. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμήματα: 

α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα, 
β) Νοσηλευτικής με έδρα την Πάτρα, 
γ) Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο, 
δ) Λογοθεραπείας με έδρα την Πάτρα, 
ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Πύργο,
στ) Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι,
ζ) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι, 
η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, 
θ) Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα,
ι) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι,
ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, 
ιβ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, 
ιγ) Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα την Πάτρα,
ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο.

3. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα:  
- Νομικής, 
- Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, και 
- Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, 
η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


1 σχόλιο:

  1. ΦΕΚ Α΄ 70/2019 - N. 4610/2019 ''Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις''

    https://panelladikes24.blogspot.com/2019/05/702019-n-46102019.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή