Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τριπολη - Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων - Μηχανογραφικά Δελτία 2019Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Πελοποννήσου και η ένταξη ορισμένων σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποκτά τέσσερις νέες Σχολές και 16 νέα Τμήματα και ένα ερευνητικό κέντρο.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές: 

α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, 
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα, 
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, 
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.

2. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

3. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα: 

α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, 
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, 
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, 
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, 
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, 
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, 
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, 
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, 
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, 
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, 
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, 
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα,
ιε) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, με έδρα την Τρίπολη, 
ιστ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη.

4. Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.

5. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα 
- Δημόσιας Υγείας, 
- Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης και 
- Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


1 σχόλιο:

  1. ΦΕΚ Α΄ 70/2019 - N. 4610/2019 ''Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις''

    https://panelladikes24.blogspot.com/2019/05/702019-n-46102019.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή