Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ - Ποια είναι εξεταζόμενα αγωνίσματα - Πώς υπολογίζονται τα μόρια από τις επιδόσεις σε κάθε αγώνισμα - Πίνακας


Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Το panelladikes24 σας παρουσιάζει σε μία ανάρτηση τα αγωνίσματα, τον πίνακα με τις βαθμολογίες για τις επιδόσεις σε κάθε αγώνισμα, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ.

Όλη η ενημέρωση για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα ΤΕΦΑΑ - Ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

1) Δρόμος 400 μ.

2) Άλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1) Δρόμος 200 μ.

2) Άλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο

- Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50 μ.

- Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν.

- Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μόρια από τα αθλήματα

- Οι υποψήφιοι ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνουν στις πρακτικές δοκιμασίες συγκεντρώνουν ανάλογο αριθμό μορίων τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

- Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα αθλήματα και τις βαθμολογίες που προκύπτουν από τις επιδόσεις σε κάθε άθλημα. Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση.


- Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών αγωνισμάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το 200 για να προκύψουν τα μόρια. Ο μέγιστος αριθμός μορίων μπορεί να είναι τα 4.000 μόρια. Έτσι, για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει τελικό βαθμό: ( 20 + 16 + 15 ) : 3 = 51 : 3 = 17 * 200 = 3.400 μόρια.

- Τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τις πρακτικές δοκιμασίες προσμετρώνται για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο στα ΤΕΦΑΑ.

- Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0).

- Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα.

- Ο υποψήφιος που δεν λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα ΤΕΦΑΑ.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για την εισαγωγή φοιτητών στα ΤΕΦΑΑ καθώς και στη σελίδα ΤΕΦΑΑ - Ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου