Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

Πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών ανακοινώνει ότι εκδόθηκε o πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όλη η ενημέρωση για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.

Επισημαίνεται ότι έκαστος/η υποψήφιος/α εμφανίζεται στον προαναφερόμενο Πίνακα με βάση τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό που του/της έχει αποδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσής του/της και όχι με το ονοματεπώνυμό του/της.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα καλούνται να υποβάλουν τα ελλιπή δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εφαρμογής του διαγωνισμού ΧΩΡΙΣ να αποστέλλεται ταχυδρομικά οποιοδήποτε έγγραφο.

Η προθεσμία για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στην Εφαρμογή του διαγωνισμού από υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα ορίζεται από την Πέμπτη 10/06/2021 μέχρι και την Τετάρτη 16/06/2021. Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, ουδέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό θα δύναται να μεταφορτωθεί στην Εφαρμογή του Διαγωνισμού.


Δείτε επίσης: 
Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος καθώς και στη σελίδα Λιμενικές Σχολές - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου