Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Πρακτική Εκπαίδευση στην Προσβολή Δασικών Πυρκαγιών - Φωτογραφίες

Την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του όρους Υμηττού (θέση Σέσι Κορωπίου) από τους πρωτοετείς Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της Σχολής Αξιωματικών, πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους και τα μέσα κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.

Όλες οι εξελίξεις για τις Πυροσβεστικές Σχολές έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.

Η εκπαίδευση διεξήχθη από Ω/10:00 - 14:00 και περιλάμβανε σενάριο εκδήλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς και τους αντίστοιχους τρόπους αποτελεσματικής προσβολής της. Αναλυτικότερα, δασική πυρκαγιά εκδηλώνεται, από άγνωστη αιτία, σε ημέρα με χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας, σε περιοχή με έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο και σχετικά χαμηλή βλάστηση (θαμνώδη-παλιό καμένο), η οποία στη συνέχεια εισέρχεται σε αναγεννημένο πευκοδάσος και σε αμιγώς υψηλό πευκοδάσος χαλεπίου.

Όλοι οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο από το ένστολο διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα η πρακτική τους εκπαίδευση επικεντρώθηκε, τόσο στην ιεράρχηση των βασικών εργασιών κατά την διαδικασία κατάσβεσης (μνημόνιο ενεργειών) όσο και στις κατάλληλες τεχνικές προσβολής μιας δασικής πυρκαγιάς (πυροσβεστική εγκατάσταση).

Οι πρωτοετείς Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί μετείχαν στην εκπαίδευση ανά ομάδες των 4 ατόμων, αναλαμβάνοντας κάθε φορά να υλοποιήσουν συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων ώστε να εξοικειωθούν με τις γεωγραφικές ιδιομορφίες ενός δασικού περιβάλλοντος και παράλληλα να αντιληφθούν την σημασία στην σωστή οργάνωση (καθορισμένες αρμοδιότητες των συμμετεχόντων) και στρατηγική/σχέδιο δράσεων (βιώσιμη διαχείριση πόρων/μέσων) που θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχώς υπόψη τους τόσο σε επίπεδο πρόληψης (δασικοί δρόμοι-αντιπυρικές ζώνες/σημεία πληρώσεως, γεωλογικοί-περιβαλλοντικοί παράμετροι) όσο όμως και κατά την φάση της αντιμετώπισης/διαχείρισης μιας δασικής πυρκαγιάς (εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό & κατάλληλος υλικό-τεχνολογικός εξοπλισμός).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της ως άνω εκπαίδευσης, πληρούσε την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων και μέτρων πρόληψης και προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα προσωρινά γενικά ή και ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες - κατευθύνσεις που έχουν παρασχεθεί από το Α.Π.Σ., τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης, είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αρχιπύραρχος Δημήτριος Καλιανιώτης, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρωπίας και τη διάθεση κατάλληλου πυροσβεστικού οχήματος και εξοπλισμού.

Άλμπουμ: Πρακτική Εκπαίδευση στην Προσβολή Δασικών Πυρκαγιών
Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Πυροσβεστικές Σχολές καθώς και στη σελίδα Πυροσβεστικές Σχολές - Ενημέρωση.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου