Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Τι γίνεται με την εισαγωγή ιδιωτών στις Πυροσβεστικές Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέχρι και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 αφορούσε μόνο τους ήδη υπηρετούντες στο σώμα και δεν μπορούσε κάποιος ιδιώτης να διεκδικήσει την εισαγωγή του σ΄ αυτή. Επομένως και οι Βάσεις που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν τους συγκεκριμένους υποψήφιους που επιθυμούν να γίνουν Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Θα αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία; Θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής και ιδιώτες;

Με το νόμο ν. 4249/2014 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ A΄ 73/2014 θα μπορούν πλέον και ιδιώτες υποψήφιοι να εισάγονται στο Π.Σ. μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Με βάση τη λογική από φέτος οι ιδιώτες υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 θα μπορούν να δηλώσουν τις Πυροσβεστικές Σχολές (Σχολή Ανθυποπυραγών και Σχολή Πυροσβεστών) στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2015 (δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο ακόμα), πιθανότατα στο 5ο επιστημονικό πεδίο όπου είναι ενταγμένες και οι Αστυνομικές Σχολές. 

Σημειώνεται και πάλι ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την εισαγωγή ιδιωτών στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015. Το πιο πιθανόν, αν είναι να ανακοινωθεί κάτι, θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2015 όπου θα γίνουν και οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015.

Διαβάστε το ΦΕΚ που υπάρχει στον παραπάνω σύνδεσμο όπου από το άρθρο 63 και έπειτα αναφέρεται στο Π.Σ. (αναφέρεται και στις σχολές και στον τρόπο εισαγωγής).

Ποια είναι η θέση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα;

Δείτε παρακάτω απόσπασμα από απάντηση του υπουργού κ. Κικίλια σε σχετική ερώτηση:

''Ο σχεδιασμός για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών θέσεων προσωπικού του Π.Σ., καθώς και όλα τα οργανωτικά θέματα μελετώνται στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση διαδικασίας αναδιοργάνωσης αυτού, κατόπιν του προσφάτως εκδοθέντος ν. 4249/2014, σε ενιαία βάση, με τη σύνεση και την υπευθυνότητα που απαιτείται και σύμφωνα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, ώστε η εφαρμογή του να εξελιχθεί και ολοκληρωθεί ομαλά με τον πλέον επωφελή για τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, τρόπο.''


1 σχόλιο: