Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Σύνοδος Πρυτάνεων: Πρόταση για τριμερή συμφωνία στον καθορισμό αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ

Ο καθορισμός των εισαγόμενων στα ΑΕΙ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ήταν ένα από τα θέματα της συνεδρίασης της συνόδου των πρυτάνεων όπου συμμετείχε και ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ότι τα Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και τη συνταγματική πρόβλεψη περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, πρέπει να έχουν βαρύνουσα γνώμη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισαγομένων φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν. Ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου