Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑΛ για τους κατόχους απολυτηρίου που θέλουν να λάβουν πτυχίο

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο προς τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ΕΠΑ.Λ σχετικά την απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ όσων εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8-12-2014) με θέμα: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ισχύει ότι: «Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Διαβάστε εδώ το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8-12-2014).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου