Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τι γίνεται σε περίπτωση ασθένειας υποψήφιου κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Από την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέταση του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο, ενημερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος τις επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα που διέκοψε την εξέτασή του, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία (όπως περιγράφεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2006). Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο Βαθμολογικό Κέντρο για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Σημειώνεται ότι επαναληπτικές εξετάσεις δεν προβλέπονται για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου