Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Δείτε σχόλια για τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πολλοί από τους υποψήφιους ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα τις προσπάθειές τους εξεταζόμενοι στο τελευταίο μάθημα κατεύθυνσης, τα οποία ήταν τα Λατινικά, η Χημεία, η Ηλεκτρολογία και η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Δείτε εδώ τα θέματα και προτεινόμενες απαντήσεις ενώ παρακάτω υπάρχουν και σχόλια για τα σημερινά θέματα.

- Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)
Η Ε.Ε.Χ., ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο, παρακολούθησε τη σημερινή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων που αφορούσαν στο μάθημα «Χημεία» Θετικής κατεύθυνσης και κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013 στο μάθημα «Χημεία» είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, κλιμακούμενης δυσκολίας και με σημαντική διακριτική ικανότητα.
Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης, είναι σωστά διαβαθμισμένα και προαπαιτούν την κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές.
Απαιτούν καλή γνώση της θεωρίας και κριτική σκέψη του μαθητή.
Εκτιμούμε ότι τα θέματα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση για την επιλογή των μαθητών που είναι αρτιότερα προετοιμασμένοι και ικανότεροι στην εφαρμογή και αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

- Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ)
Δείτε εδώ τις απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης.

- Σχολιασμός θεμάτων από τις Επιστημονικές Επιτροπές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα θέματα χαρακτηρίζονται απαιτητικά για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές, κλιμακούμενης δυσκολίας, χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ερωτημάτων.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Την τελευταία ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα διαγώνισμα δομημένο με βάση τα κείμενα 37 και 42 του σχολικού ανθολογίου λατινικών κειμένων. Τα θέματα κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το περιεχόμενο και την κλιμακούμενη δυσκολία, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Στους ζητούμενους γραμματικούς τύπους ακολουθήθηκε η ίδια λογική με τις προηγούμενες χρονιές (15 στο Β1 ερώτημα, ομοίως και στο Β2).
Στο Γ1β ερώτημα ζητήθηκε αντικατάσταση επιθετικού προσδιορισμού από δευτερεύουσα πρόταση, φαινόμενο το οποίο δεν εξετάζεται συχνά στις εξετάσεις.
Στο Γ2γ ερώτημα ζητήθηκε αρχικά από τους μαθητές ο εντοπισμός και η μετατροπή ενός εξαρτημένου υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης ο σχηματισμός ενός άλλου τύπου υπόθεσης (δυνατή ή πιθανή υπόθεση στο παρόν και μέλλον). Πρόκειται για δύσκολο κεφάλαιο του συντακτικού της λατινικής εφόσον πρόκειται για τεχνητό φαινόμενο, το οποίο απαιτεί εξοικείωση αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές. Η ερώτηση αυτή έλκεται από την αναφορά του φαινομένου στα σχολικά κείμενα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αναλυτική θεωρία στο σχολικό βιβλίο.
Επισημαίνουμε επίσης ότι: στο Β2 ερώτημα ο ζητούμενος τύπος στην 8η λέξη animadvertissem: το σουπίνο και στους δύο τύπους δεν ακολουθεί τη δόκιμη διατύπωση: να γράψετε τις δύο πτώσεις του σουπίνο. Ενδεχομένως να προκαλούσε σύγχυση στους μαθητές. Στη 12η λέξη διαπιστώνεται τυπογραφικό λάθος (d) αντί για (t) στο intendit. Δόθηκε, όμως, διόρθωση στα εξεταστικά κέντρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου