Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Βεβαίωση τίτλου σπουδών με … ένα κλικ και για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών
Από τις 15 Νοεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο:
https://ptyxia.gov.gr/.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει στοιχεία για 34.500 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων και Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου, με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα.

Η Βεβαίωση τίτλου σπουδών που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να κατατεθεί ως έγχαρτη.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/.

Σε επόμενη φάση, στη διαδικασία θα ενταχθεί η έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων Σπουδών Προπτυχιακού επιπέδου στην Αγγλική καθώς και Βεβαιώσεις Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Η χορήγηση Βεβαίωσης τίτλου σπουδών μέσω της προαναφερθείσας υπηρεσίας, έχει και περαιτέρω διαστάσεις. Με τη χρήση του μοναδικού κωδικού του εγγράφου που έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) μπορεί ο απόφοιτος να δημιουργήσει ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που έχει εκδώσει ο ίδιος, η οποία προστίθεται σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/demiourgia-e-apostille

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου