Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

ΕΑΠ - Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Κοινωνικών Κριτηρίων Ακαδημαϊκού Έτους/Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024


Οι φοιτητές των ετησίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2018 και έπειτα, καθώς και οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με έτος εισαγωγής από 2021 και έπειτα (εκτός των Δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών CCC, ΤΛΧ, ΔΟΕ, ERM), μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Επίσης, οι φοιτητές των εξαμηνιαίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το χειμερινό ακαδημαϊκού έτους 2018 και έπειτα και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ακαδημαϊκό εξάμηνο εισαγωγής το εαρινό του 2020 και έπειτα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (εκτός των Δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΒΝΠ, ΓΧΝ, ΕΑΓ, ΕΓΑ, ΕΔΙ, ΚΥΚ και του ειδικού προγράμματος ΠΔΕ), μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 15/12/2023 και ώρα 15:00 μ.μ

Προσοχή: Ο Κανονισμός Υποτροφιών διευκρινίζει ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:

“…..Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:

α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.

β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ε.Α.Π.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.

Διευκρινίζεται ότι, οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού θεματικών ενοτήτων που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον θεματικών ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας……”

Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου