Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Αντιδρά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για την επικείμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 28/02.11.2023, αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για την επικείμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών του Τμημάτων που είχαν ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019) και στη συνέχεια τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας με τον ν. 4653/2020

Η απόφαση κατάργησής τους από το ΥΠΑΙΘΑ, δίχως τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, ανατρέπει σαφώς τον στρατηγικό σχεδιασμό και θίγει κατάφωρα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Καθώς, μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, έχουν διακινηθεί απολύτως ανακριβή στοιχεία στον δημόσιο διάλογο, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

1) Με βάση ότι (α) η λειτουργία των νέων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ είχε ανασταλεί προσωρινά με τον ν. 4653/2020 και (β) η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενημέρωσε τον Σεπτέμβριο του 2020 τα Πανεπιστήμια για τη διαδικασία ίδρυσης νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων, το Πανεπιστήμιό μας ετοίμασε εκ νέου φακέλους για τα Τμήματα που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

2) Οι φάκελοι που περιλάμβαναν τις απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με κοινοποίηση στην ΕΘΑΑΕ την Παρασκευή 11/06/2021 για τα Τμήματα (α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο), (β) Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο), (γ) Χημικών Μηχανικών (Χανιά) και (δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγιος Νικόλαος) και έλαβαν, αντίστοιχα, τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘ 70829/15-06-2021, 70841/15-06-2021, 70844/15-06-2021 και 70836/15-06-2021. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν τη Δευτέρα 14/06/2021 οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και για τα Τμήματα (α) Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο) και (β) Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα) και έλαβαν αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 70941/15-06-2021 και 70816/15-06-2021 αντίστοιχα. Κρίνονται συνεπώς αδιαμφισβήτητα απολύτως ανακριβείς οι δημοσιεύσεις που δυστυχώς αναπαράγονται ατεκμηρίωτα από ορισμένα ΜΜΕ, ότι δεν έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι από το ΕΛΜΕΠΑ.

3) To Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την περίοδο 2022-2025, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο με τη με αριθμ. πράξης 72/Θ.19ο/14.12.2021 απόφασή της. Το ΣΣΑ του ΕΛΜΕΠΑ περιλαμβάνει SWOT ανάλυση (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) για την ανάπτυξη των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και μελέτη πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης όπου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, αξιολογείται σε σειρά κατάταξης η λειτουργία των νέων Τμημάτων. Με βάση το ΣΣΑ ζητήθηκε από το Υπουργείο η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Τμημάτων με βάση τη σειρά κατάταξης που προέκυψε από την επιστημονική μελέτη της πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει την απαραίτητη πολιτική βούληση στήριξης νέων Τμημάτων στα δημόσια Πανεπιστήμια, τα οποία αποδεδειγμένα απουσιάζουν από τον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης και της νότιας Ελλάδας, ενώ μπορούν αδιαμφισβήτητα να προσφέρουν ποιοτική μόρφωση και προοπτική θέσεων εργασίας σε χιλιάδες νέους ανθρώπους, όπως προκύπτει από τις μελέτες που έχουν κατατεθεί.

4) Κατανοούμε ότι ορισμένα εξ αυτών των Τμημάτων, όπως το Τμήμα Χημικών Μηχανικών με έδρα τα Χανιά, δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν, καθώς μόλις το 2021 ιδρύθηκε, με μετονομασία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την τέως Υπουργό κα Νίκη Κεραμέως. Είναι όμως εντελώς παράδοξο να «κόβονται» συλλήβδην όλα τα νέα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ, όταν μάλιστα δεν έχουν κοινοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο οι εκθέσεις αξιολόγησης των φακέλων που είχαν κατατεθεί πριν από 2,5 χρόνια.

Θα συνεχίσουμε σταθερά να επιδιώκουμε τον διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για να τους αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας, με σύμμαχο τις τοπικές κοινωνίες και το συμφέρον των νέων ανθρώπων, ώστε λαμβάνοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΛΜΕΠΑ, να προγραμματιστεί η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου