Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης σχετικά με την κατάργηση Τμημάτων του

Η Πρύτανης και τo Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν θεσμικά τη λύπη τους για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με το οριζόντιο κλείσιμο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα Τμήματα ζητήθηκαν με αποφάσεις προηγούμενων πρυτανικών αρχών και συνεδριάσεων της Συγκλήτου, θεσμοθετήθηκαν αργότερα και βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας. Ειδικότερα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής λειτουργούσε διοικητικά με προσωρινή Συνέλευση. Επίσης, γνωστοποιεί ότι δεν υπήρξε από το Υπουργείο καμία ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με το ζήτημα.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διεκδικεί ουσιαστική ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της διεθνοποίησης στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Παράλληλα, ενισχύει την εξωστρέφειά του και τις αλληλεπιδράσεις του με την Περιφέρεια, τους Δήμους και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, θέτει τις επιστήμες στην υπηρεσία της κοινωνίας, συμβάλλει στην εξέλιξη των κοινοτήτων και, κυρίως, επεξεργάζεται προοπτικές ουσιαστικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένει αμφίδρομη στήριξη από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου για την κατάργηση Τμημάτων, το Συμβούλιο Διοίκησης ενημερώνει ότι αποτελεί στόχος του εξ αρχής η καλά προμελετημένη και αντίστοιχα σχεδιασμένη βιώσιμη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου στις οποίες εκπροσωπείται, θέτοντας ως σκοπό την παροχή τέτοιου επιπέδου εκπαίδευσης, η οποία θα προσελκύει μεγάλο αριθμό από τους/τις καλύτερους/ες φοιτητές/τριες χωρίς διακρίσεις.

Στη βάση των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχεδιάζει στρατηγικά το μέλλον του και καλεί την Πολιτεία και τους φορείς σε διάλογο για την ενίσχυση της πολυεπίπεδης ανάπτυξής του ως ένα ισχυρό περιφερειακό Πανεπιστήμιο, διαρκώς εξελισσόμενο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας και του τόπου, με τις όποιες εθνικού συμφέροντος ιδιαιτερότητες.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου