Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Πολυτεχνείο Κρήτης - Επιτυχής Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει. Το έργο αυτό ανέλαβε τετραμελής Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που όρισε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Στην Επιτροπή συμμετείχαν έμπειροι Πανεπιστημιακοί της αλλοδαπής, οι οποίοι εξέτασαν λεπτομερώς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τα 10 κριτήρια ποιότητας που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.

Η τελική Έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ είναι πλήρως συμβατή με τα κριτήρια πιστοποίησης. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ εξέδωσε Πιστοποίηση Πλήρους Συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδεσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σχετικά Αρχεία


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου