Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

ΕΛΜΕΠΑ - Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει από το 2019

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ορίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και αποτελείται από τρεις Πανεπιστημιακούς της αλλοδαπής (Η.Π.Α και Η.Β.), έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν προπτυχιακό φοιτητή, αντίστοιχου τμήματος, από άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εξετάστηκε ενδελεχώς από την Επιτροπή σύμφωνα με τα δώδεκα (12) κριτήρια ποιότητας που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ.

Όπως καταγράφεται στη σχετική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης και την απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η πιστοποίηση του ΠΠΣ αποτελεί μια σημαντική επιτυχία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και αποδεικνύει την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές/τριες καθώς και τις σύγχρονες εργαστηριακές και τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου