Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Αλλαγές στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους διακριθέντες σε διαγωνισμούς, Έλληνες του εξωτερικού και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης - ΦΕΚ

Όλες οι εξελίξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έγκυρα και έγκαιρα και στη σελίδα
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 - Ενημέρωση
.

ΦΕΚ Β΄ 2449/2021 - Υ.Α. Αριθμ. Φ.153/66380/Α5/8-6-2021 ''Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272)''Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου