Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021

Τη Δευτέρα 19-12-2022, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021 της ΕΘΑΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Βασίλειο Διγαλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20.

Ακολούθως, την Τρίτη 20-12-2022 η Έκθεση υποβλήθηκε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια αποτύπωση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για το 2021 και περιλαμβάνει το σύνολο της ετήσιας δραστηριότητας της ΕΘΑΑΕ.

Ειδικότερα:

Στο Α΄ μέρος παρουσιάζεται η ανασκόπηση του εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος και αναλύονται τα συνολικά μεγέθη της ανώτατης εκπαίδευσης με τη μορφή διεθνών "μακροδεικτών", οι οποίοι συγκρίνονται με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

Στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται: α) το αναλυτικό προφίλ των ΑΕΙ της χώρας με τα βασικά μεγέθη και δείκτες των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η συνολική διάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, β) μελέτες της ΕΘΑΑΕ για τα νέα αναδυόμενα ζητήματα που άπτονται της αποστολής και των δραστηριοτήτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο Γ΄ μέρος περιλαμβάνονται οι δράσεις της Αρχής για τη διασφάλιση ποιότητας των ΑΕΙ καθώς και οι δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων τους. Ειδικότερα παρουσιάζονται α) τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης β) οι μελέτες που πραγματοποίησε η ΕΘΑΑΕ για την απασχόληση των αποφοίτων και τη διάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και γ) η πρόταση για την κατανομή της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της λειτουργίας τους και τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους.

Στο Δ’ Μέρος της έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά η οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη της Αρχής, η οικονομική και η διοικητική της λειτουργία και η στελέχωσή της, οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν τα όργανα διακυβέρνησης και οι οργανικές μονάδες της ΕΘΑΑΕ, καθώς και οι δράσεις συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμοΕτήσια Έκθεση ΕΘΑΑΕ 2021Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου