Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τι πρέπει να κάνουν οι πρωτοετείς φοιτητές μετά τις ηλεκτρονικές εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών έγιναν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Είσαι πρωτοετής φοιτητής-τρια και θέλεις να είσαι πλήρως ενημερωμένος-η για όλες τις εξελίξεις που απαιτούνται στα πρώτα φοιτητικά σου βήματα; Αν ναι, τότε μπορείς να έχεις πλήρη ενημέρωση και από τη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Ενημέρωση.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιονδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης, απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Το Πανεπιστήμιο παρέλαβε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δεδομένα των νέων φοιτητών και στάλθηκαν με SMS τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στο κινητό που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι νέοι φοιτητές μόλις λάβουν το SMS να επισκεφθούν τη σελίδα https://www.uth.gr/welcome και να ακολουθήσουν τον Σύντομο Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας για ανακοινώσεις σχετικά με την εγγραφή σας.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου