Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου Φοιτητών 2020

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επίσημη ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και την Πρέβεζα (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία της Άρτας), να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου τους.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 03/09/2020 έως 18/09/2020

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης μαζί με τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Επιδότηση Ενοικίου θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία αλλά και στην σχετική ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο παρακάτω σύνδεσμο:


Συνημμένα αρχεία:Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου