Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Διαδικασία ταυτοπροσωπίας για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες έτους 2020

Δεδομένου του ότι όλη η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών, τόσο κατά τις ακαδημαϊκές όσο και κατά τις διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ενημέρωση συνεχίζεται για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 και στη σελίδα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 - Ενημέρωση.

Σε συνέχεια της εγγραφής στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/ πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά τα παρακάτω:

- Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

- Αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων: 
  • Υπόδειγμα Αίτησης για την περίπτωση που τα παραπάνω κατατεθούν αυτοπροσώπως είναι διαθέσιμο σε Word και PDF.
  • Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική Αίτηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. Υπόδειγμα Αίτησης είναι διαθέσιμο σε Word και PDF.
Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών (δηλ. η ταυτοπροσωπία τους) από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και ακολούθως η απόδοση σε αυτούς/ες των κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 9η Οκτωβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευθύνσεις των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου