Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Οι οικονομικές σπουδές στην Ελλάδα

Στη χώρα μας οι οικονομικές σπουδές έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και συνεχίζουν να αναπτύσσονται. 

Οι σχολές που σχετίζονται με τις οικονομικές σπουδές εντάσσονται στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου

Στα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής επιλέγοντας να εξεταστούν πανελλαδικά ως 4ο μάθημα τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». (Τα τρία άλλα μαθήματα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά & η ΑΕΠΠ).

Οι οικονομικές σπουδές οι οποίες περιλαμβάνονται στα προγράμματα των Ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι:

Τμήματα Οικονομικών Επιστημών

Ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη θεωρία της Οικονομικής επιστήμης και με τη μελέτη προβλημάτων που αφορούν στο σύνολο της οικονομίας (μακροοικονομία, οικονομική πολιτική, Νομισματική κ.α.).

Στην Ελλάδα λειτουργούν 11 τμήματα:
312 - Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)
317 - Οικονομικών Επιστημών Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
315 - Οικονομικής Επιστήμης Πειραιάς
309 - Οικονομικών Επιστημών Αθήνα (ΕΚΠΑ)
311 - Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)
319 - Οικονομικών Επιστημών Πάτρα
350 - Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)
345 - Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
97 - Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
321 - Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)
361 - Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων

Το αντικείμενο των σπουδών τους αναφέρεται στη δομή και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα των τομέων τους όπως λογιστήριο, πωλήσεις, στο Marketing, χρηματοπιστωτικά, logistics, παραγωγή και τη διοίκησή τους.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 5 τμήματα:
313 - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
316 - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
322 - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
352 - Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
320 - Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ασχολούνται με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Παρέχεται εξειδικευμένη διδασκαλία όλων των τομέων της λογιστικής (κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, προϋπολογισμός, κοστολόγηση, διοικητική λογιστική, φορολογία) καθώς και της χρηματοοικονομικής (θεωρία χαρτοφυλακίου, λειτουργία χρηματιστηρίου, παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, τραπεζική κ.α.)

Στην Ελλάδα λειτουργούν 2 τμήματα:
347 - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ
337 - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ

Τμήματα Marketing

Το Marketing, ως κλάδος της διοίκησης των επιχειρήσεων μελετά και αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους. Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται μηνύματα που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Τμήματα Marketing προάγουν τη γνώση στους τομείς τοποθέτησης προϊόντος, επικοινωνίας, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.

Τμήματα διοίκησης και τεχνολογίας

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό (ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες). Επιπλέον στοχεύει στην αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ώστε να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες εκμεταλλευόμενες τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Τμήματα Ναυτιλιακών σπουδών

Συνδυάζουν τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ’ αυτές εξασφαλίζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή, αλλά και η έγκαιρη παρουσία των τελικών προϊόντων στις αγορές. Οι μεταφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Η ναυτιλία αποτελεί διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών.

Τμήματα διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών

Αντικείμενο σπουδών είναι τα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά, η πολιτική επιστήμη, οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική πολιτική και διπλωματία, η πολιτική θεωρία, οι συγκριτικοί πολιτικοί θεσμοί, το διεθνές δίκαιο, οι θεσμοί των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

Τμήματα Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης

Τα τμήματα Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης ασχολούνται με την έρευνα και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης ασχολούνται με τη διοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της οικονομίας, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση και διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 4 τμήματα:
355 - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά (1&5 ΕΠ)
179 - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου (1&5 ΕΠ)
150 - Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ (5 ΕΠ)
161 - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) (5 ΕΠ)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης

Σκοπός των τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Με βάση το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων.

Στην Ελλάδα λειτουργεί 1 τμήμα:
318 - Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

Τμήματα περιφερειακής ανάπτυξης

Τα τμήματα περιφερειακής ανάπτυξης αποσκοπούν στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην οικονομική επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση στο πεδίο της περιφερειακής επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη των Περιφερειών ως ένα αναπόσπαστο μέρος των οικονομιών και κοινωνιών με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού

Τα τμήματα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού έχουν στόχο να συνδυάσουν σπουδές στους χώρους του αθλητισμού, της οικονομίας και της διοίκησης με έμφαση στο διοίκηση και διαχείριση αθλητικών φορέων. Συγκεκριμένα, παρέχεται στους φοιτητές κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης αθλητικών φορέων, υπηρεσιών ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουρισμού και ψυχαγωγίας, υγείας, μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανισμών.

Τμήμα οικιακής οικονομίας και οικολογίας.

Έχει βασικό σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με την κατοικία, την οικιστική διαχείριση μεμονομένα αλλά και στο σύνολο των κοινωνιών, τη διατροφή και γενικότερα τον άνθρωπό και το οικιακό και οικιστικό του περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Τμήματα Τουριστικών Σπουδών [ Νέα ]

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) - Παν. Πειραιά
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) - Παν. Αιγαίου
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου