Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν όσοι μαθητές ΓΕΛ επιθυμούν να αλλάξουν Ομάδα Προσανατολισμού και ποιες όσοι μαθητές ΕΠΑΛ επιθυμούν να αλλάξουν τομέα ή ειδικότητα

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν όσοι μαθητές ΓΕΛ επιθυμούν να αλλάξουν Ομάδα Προσανατολισμού και ποιες όσοι μαθητές ΕΠΑΛ επιθυμούν να αλλάξουν τομέα ή ειδικότηταΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Από το panelladiekes24 σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

- Τροποποίηση Ομάδας Προσανατολισμού / Μαθήματος Επιλογής σε ΓΕΛ: Οι μαθητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για Γ.ΕΛ. και επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής, θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes. 

- Τροποποίηση Τομέα / Ειδικότητας σε ΕΠΑΛ: Οι μαθητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν αλλαγή τομέα/ειδικότητας (όπου επιτρέπεται), θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους όπου ο Διευθυντής θα διαγράψει την αίτησή τους και θα την υποβάλουν εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes. Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου