Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Με την αριθμ. 3621/32/14/13-06-14 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1192 σπουδαστών (694 Πλοίαρχων και 498 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 (ΑΔΑ: 6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε)

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών έτους 2014-2015 (ΑΔΑ:6ΝΦ8ΟΠ-Λ3Κ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου