Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή Σπουδαστών με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (ταλέντα) στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Εικαστικό Εργαστήρι: Σεμινάριο για υποψηφίους της Σχολής Καλών ...Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή της με αριθμό (60/14-5-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011, (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/2-11-2011), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν από 01 έως 10 Ιουνίου 2020, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα σταλούν μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση, (στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis)

2. Τίτλος σπουδών ή αποδεικτικό απόλυσης (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:

α) επικυρωμένο αντίγραφο τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2γ, του Ν.4194/2013.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

3. Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.

4. Υπεύθυνη Δήλωση για την γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis)

5. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (VISA) ή άδειας παραμονής ή άλλο μέσο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (Φωτοτυπία).

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα σταλούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση στην υπηρεσία ταχυμεταφορών από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών, στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τους δοθεί την ημέρα της υποβολής των δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2020, αφού υποβάλουν νέα σχετική αίτηση.


Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Σχολές Καλών Τεχνών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου